Information vid kris - VMA

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA), är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner.

 Varningssystemet innefattar information i radio och TV, samt i vissa fall utomhusvarningssystemet "Hesa Fredrik".

Du kan få VMA i flera olika kanaler:

  • Via radio och TV
  • Från Krisinformation.se via webb, app och i sociala medier
  • Som notis i Sveriges Radios app SR Play

I vissa fall används även:

  • Varning genom ett talmeddelande till fast telefoni inom det drabbade området.
  • Via sms till din mobil om den är registrerad i det drabbade området, eller om den används i närheten.

Nås du av ett VMA, så följ de uppmaningar som ges. Följ också händelsen i P4 eller på Krisinformation.se. Ring 113 13 (SOS Alarms informationsnummer) om du har frågor eller vill veta mer.

För det mesta förmedlas VMA via radio och TV, men vid allvarliga händelser används även utomhusvarningssystemet för viktigt meddelande.

 

Hesa Fredrik testas fyra gånger per år

Utomhusvarningen och signalen VMA är en viktig del av Sveriges krisberedskap. För att kontrollera att signalen fungerar så testas den fyra gånger per år. Samtidigt görs allmänheten uppmärksam på att signalen finns. 

Utomhusvarningssignalen ljuder ihållande i sju sekunder med fjorton sekunders tystnad under minst två minuter.

Hör du en sådan utomhusvarningssignal ska du: 

  • gå in och stänga fönster, dörrar och ventilation
  • lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information om vad du ska göra. Sveriges Radio är beredskapskanal med uppdrag att förmedla information från myndigheter under samhällsstörningar och kriser. 

Du kan också följa Krisinformation.se via webb, app eller i sociala medier eller Svt för mer information. Utomhussignalen ska alltid följas av ett meddelande i ovan nämnda kanaler.

Utomhusvarningssystemet kan också användas för beredskapslarm och flyglarm om Sverige skulle råka i krig.

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som ansvarar för varningssystemet VMA och utvecklingen av det.