Evenemang och nyheter


Frukostseminarium - halvledarchip

2022-09-20: Södertälje kommun har märkbart känt av bristen på halvledarchip under pandemin - inte minst en av de stora arbetsgivarna, Scania, vars produktion under en period blev lidande. Europa Direkt Södertälje anordnar nu ett seminarium på temat, baserat på de initiativ som lyftes i 2021 års State of the Union-tal med EU kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Läs mer >


Vi kommenterar talet till unionen 2022

2022-09-14: I september varje år håller EU-kommissionens ordförande ett tal om tillståndet i unionen inför Europaparlamentet. Talet är både ett bokslut över framstegen hittills och en blick framåt på prioriteringarna för det kommande året och en vision för framtiden. Europa Direkt Södertälje sammanfattar och kommenterar EU kommissionens ordförande Ursula von der Leyens tal efteråt tillsammans med Per Wirtén. Läs mer >


Demokratidag på Hagabergs folkhögskola

2022-09-08: Den 8 september anordnar vi en demokratidag på Hagabergs folkhögskola här i Södertälje, med fokus på ungdomars viktigaste frågor inför de allmänna valen. Läs mer >


Håller event med EU-inriktning i samarbete med kommunen

2022-09-08: Europa Direkt Södertälje är medlem av Europa-nätverket i Sverige, som i sin tur som sprider information om EU. Under september månad anordnas flera aktiviteter för att bland annat fokusera på ungdomars frågor inför de allmänna valen. På bild: Lina Grahm, projektledare för Europa Direkt Södertälje och Gabriella Malki som modererar politisk debatt som hålls idag. Läs mer >


Rösta - med ett EU perspektiv

2022-09-06: Den 11 september 2022 är det val till riksdag, kommun och region i Sverige. Men riksdagsvalet är också ett EU val. Den kommande regeringen kommer att vara ansvarig för Sveriges ordförandeskap i EU 2023. Välkommen på ett webbinarium på temat! Läs mer >


Europaåret för ungdomar 2022

2022-08-01: "Hur gynnas unga av den politik du bedriver i EU?" Europaåret för ungdomar 2022 ämnar lyfta fram de europeiska ungdomarnas betydelse. Därför har vi på Europa Direkt Södertälje ställt frågor på temat till Sveriges Europaparlamentariker. Se svaren i filmen nedan. Läs mer >


Kommunfullmäktiges ordförande Peter Friström (S) inviger ny avtalsperiod för Europa Direkt Södertälje
Förnyat avtal för Europa Direkt Södertälje

2021-11-24: Europa Direkt Södertälje är en del av ett informationsnätverk som drivs av EU-kommissionen. I Södertälje är kommunen värdorganisation och nu väljer kommunen och Kommissionen att gå in i en ny avtalsperiod till 2025. Det uppmärksammas med en ceremoni den 25 november. Läs mer >


EU och AI

2021-09-04: Varmt välkommen till en digital föreläsning på temat AI och EU. Dagen kommer bland annat innehålla, vad gör EU, vad finns det för prioriteringar och orosmoment att beakta? Läs mer >


Biologisk mångfald i Södertälje och Europa

2021-06-11: Varmt välkommen till en digital föreläsning om EU:s mål för biologisk mångfald med särskild fokus på havsrelaterad biologisk mångfald. Läs mer >


Varmt välkommen till panelsamtal om EU:s långtidsbudget och återhämtningsfond!

2021-03-05: I december 2020 godkände Europaparlamentets EU:s långtidsbudget 2021-2027. Det är en ambitiös plan som ska starta om ekonomin och bygga ett grönt, digitalt och motståndskraftigt Europa efter covid-19. Läs mer >