Evenemang och nyheter


EU och AI

2021-09-04: Varmt välkommen till en digital föreläsning på temat AI och EU. Dagen kommer bland annat innehålla, vad gör EU, vad finns det för prioriteringar och orosmoment att beakta? Läs mer >


Biologisk mångfald i Södertälje och Europa

2021-06-11: Varmt välkommen till en digital föreläsning om EU:s mål för biologisk mångfald med särskild fokus på havsrelaterad biologisk mångfald. Läs mer >


Varmt välkommen till panelsamtal om EU:s långtidsbudget och återhämtningsfond!

2021-03-05: I december 2020 godkände Europaparlamentets EU:s långtidsbudget 2021-2027. Det är en ambitiös plan som ska starta om ekonomin och bygga ett grönt, digitalt och motståndskraftigt Europa efter covid-19. Läs mer >


Bild som visar webbsidan där man kan boka ett digtalt besök i Europaparlamentet
Besök Europaparlamentet digitalt

2021-02-04: Sedan pandemin slog till har Europaparlamentet i Bryssel haft stängt för besökare vilket har gjort det svårt att hålla kontakten med medborgarna. Därför erbjuder Europaparlamentet istället digitala presentationer, skräddarsydda! Läs mer >


Årsresumé

2020-12-02: Årets sista evenemang kommer ägnas åt att summera det gångna EU-året, som varit något utöver det vanliga. Vad har hänt? Och vad kommer att hända under 2021? Läs mer >


Vad sas i talet till Unionen?

2020-09-04: SOTEU eller State of the Union är ett årligt tal (sedan 2010) som hålls av EU-kommissionens ordförande där det framgår vilken inriktning EU-kommissionen kommer att ha det kommande året, samt en utvärdering av vad som hänt föregående år. Läs mer >


EU och sanktioner

2020-09-04: Den senaste tiden har mycket handlat om EU:s relation till Belarus och Turket. Där man nu talar om förberedelser för sanktionering av länderna. Men varför sanktionerar EU länder utanför samarbetet? Läs mer >


Extrainkallat möte för Europeiska rådet

2020-03-11: Med anledning av coronaviruset Covid-19 har en extra insatt videokonferens hållits mellan stats- och regeringschefer i EU på tisdagskvällen. Syftet med mötet var att koordinera insatserna mellan medlemsländerna samt hur länderna kan samarbeta. Läs mer >


Lunchföreläsning – Rättigheterna i Europa- hur fungerar det?

2020-03-11: Det är inte alltid helt enkelt att förstå vad för europeiska institutioner som finns och hur de påverkar oss och våra rättigheter på hemmaplan. I den här lunchföreläsningen försöker vi oss på att reda ut vad som gäller när det kommer till EU och Europarådet. Läs mer >


Frukostklubben - Hur förbereder vi oss för Brexit?

2019-11-19: Missa inte årets sista Frukostklubben på Quality Hotel Park där företagare, politiker och tjänstemän träffas, minglar, får viktig information om Brexit och äter en god frukost tillsammans. En bra och inspirerande start på dagen! Läs mer >