Evenemang och nyheter

2023-01-20 Utbildningskonferens - "Möjligheter med Erasmus+"

Vill vi härmed bjuda in dig som är rektor på din skola till en utbildningskonferens på temat ”Möjligheterna med Erasmus+”. Under denna eftermiddag får ni tillfälle att inspireras och lära er mer om hur ni har möjlighet att ta del av de 26,2 EU-miljarder som finns tillgängliga inom Erasmus+ utbildningsprogram. Det handlar framför allt om hur din skola kan få bidrag för kompetensutveckling av dig som rektor, din skolledning och dina lärare och övrig personal på skolan.

2022-12-15 Lunchseminarium - "Sveriges ordförandeskap i EU 2023"

Under första halvåret av 2023 kommer Sverige vara ordförande i Europeiska unionens råd, ministerrådet. Sverige kommer att planera och leda arbetet i rådet, ansvara för förbindelserna med övriga EU institutioner samt vara ordförande för över 2000 möten på EU nivå. Vad innebär detta för Sveriges kommuner generellt och Södertälje kommun specifikt? Välkommen på ett seminarium på temat, där du även har möjlighet att ställa alla dina frågor om EU ordförandeskapet.

2022-12-08 Årsresumé – vi sammanfattar EU-året 2022

Välkommen på ett digitalt seminarium där vi tillsammans med LSU:s ungdomsrepresentant i EU, Emma Wedner, sammanfattar EU-året 2022. Vilka har varit de största formativa momenten? Vad kan vi vänta oss nästa år?

2022-11-17 Lunchseminarium - Agenda 2030 och EU:s roll i klimatomställningen

Europa Direkt Södertälje bjuder tillsammans med Näringslivskontoret in företagare, politiker och tjänstemän till ett lunchseminarium om hur klimatomställningen kommer att skapa stora möjligheter för de företag och kommuner som är delaktiga. Deltar gör blanda annat Linnéa Engström (på bild), hållbarhetsexpert och f.d. ledamot i Europaparlamentet.

2022-09-20 Frukostseminarium - EU:s chipact

Södertälje kommun har märkbart känt av bristen på halvledarchip under pandemin - inte minst en av de stora arbetsgivarna, Scania, vars produktion under en period blev lidande. Europa Direkt Södertälje anordnar nu ett seminarium på temat, baserat på de initiativ som lyftes i 2021 års State of the Union-tal med EU kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

2022-09-14 Vi kommenterar talet till unionen 2022

I september varje år håller EU-kommissionens ordförande ett tal om tillståndet i unionen inför Europaparlamentet. Talet är både ett bokslut över framstegen hittills och en blick framåt på prioriteringarna för det kommande året och en vision för framtiden. Europa Direkt Södertälje sammanfattar och kommenterar EU kommissionens ordförande Ursula von der Leyens tal efteråt tillsammans med Per Wirtén.

2022-09-08 Demokratidag på Hagabergs folkhögskola

Den 8 september anordnar vi en demokratidag på Hagabergs folkhögskola här i Södertälje, med fokus på ungdomars viktigaste frågor inför de allmänna valen.

2022-09-08 Håller event med EU-inriktning i samarbete med kommunen

Europa Direkt Södertälje är medlem av Europa-nätverket i Sverige, som i sin tur som sprider information om EU. Under september månad anordnas flera aktiviteter för att bland annat fokusera på ungdomars frågor inför de allmänna valen. På bild: Lina Grahm, projektledare för Europa Direkt Södertälje och Gabriella Malki som modererar politisk debatt som hålls idag.

2022-09-06 Rösta - med ett EU perspektiv

Den 11 september 2022 är det val till riksdag, kommun och region i Sverige. Men riksdagsvalet är också ett EU val. Den kommande regeringen kommer att vara ansvarig för Sveriges ordförandeskap i EU 2023. Välkommen på ett webbinarium på temat!

2022-08-01 Europaåret för ungdomar 2022

"Hur gynnas unga av den politik du bedriver i EU?" Europaåret för ungdomar 2022 ämnar lyfta fram de europeiska ungdomarnas betydelse. Därför har vi på Europa Direkt Södertälje ställt frågor på temat till Sveriges Europaparlamentariker. Se svaren i filmen nedan.