Aktuellt från Europa Direkt Södertälje

2022-09-20 Frukostseminarium tema halvledarchip

Södertälje kommun har märkbart känt av bristen på halvledarchip under pandemin - inte minst en av de stora arbetsgivarna, Scania, vars produktion under en period blev lidande. Europa Direkt Södertälje anordnar nu ett seminarium på temat, baserat på de initiativ som lyftes i 2021 års State of the Union-tal med EU kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

2019-09-20 Ungern och utfrågning om rule of law

I veckan hade EU:s ministerråd en utfrågning av Ungern på grund av kritiken mot deras bristande efterlevnad av rättsstatsprincipen (Rule of law). Något som Ungern uttalat upplevs som en häxjakt på landet från EU:s sida.

2019-06-04 Anmälan om brott mot mänskligheten mot EU:s ledare

En anmälan om brott mot mänskligheten har lämnats in till Internationella brottmålsdomstolen (ICC) i Haag, mot EU:s ledare. Anledningen - EU:s migrationspolitik.

2019-01-09 Dags att nominera Årets Europé

Nu är det dags att börja nominera personer eller organisationer till Årets Europé 2019!

2018-09-24 EU:s upphovsrätt moderniseras?

Det är nu klart att Europaparlamentet röstade för ett förstärkning av upphovsrätten, särskilt vad gäller internet. Det har dock funnits starka för och emot röster kring ett sådant direktiv redan sedan 2000-talet.

2017-12-20 Flyktingfrågan - svårt att nå konsensus

Under förra veckans toppmöte lyckades dessvärre EU-länderna inte att nå konsensus om flyktingfrågan. Om de inte lyckas nå ett enande snart vill Sverige att det ska beslutas med majoritet.

2017-11-13 EU och konflikten i Syrien

Välkomna till ett lunchevenemang om konflikten i Syrien och EU:s roll och ansvar i detta. Föreläser gör Vladislav Savic som har stor erfarenhet av att rapportera från krig och konfliktländer.

2017-11-08 Parlametern: svenskarna sticker ut

Parlametern är Europaparlamentets opinionsundersökning där 27 881 personer över 15 år har fått besvara frågor. Denna gång berördes frågor kring vad som kan anses som mest värdefullt med EU-medlemskapet och vilka hot EU bör skydda mot.

2017-10-24 Skydd av privatliv före marknadsföring

Att företag använder användares uppgifter för att spåra aktiviteter på nätet och sedan marknadsföra tjänster via populära kommunikationsplattformar är känt. Men enligt nytt förslag från EU kan detta snart vara ett minne blott.

2017-10-24 Polen, EU: s problembarn?

De senaste 2 åren har Polen försämrat rättsstatsprincipen och de demokratiska grunderna har börjat urholkats. EU:s institutioner samt Europarådet har uppmanat till förändring men den polska regeringen avfärdar kritiken.