Om demokratistrategin 15 december 2016

Om demokratistrategin 15 december 2016

demokratimingel på södertäljebyrån

Den 15 december 2016 samlades ett 40-tal medborgare på Södertäljebyrån för att få höra mer om kommunens demokratiarbete. De fick även lämna förslag på hur vi kan öka möjligheten till inflytande och delaktighet. Det var kommunens demokratiberedning som tillsammans med Södertäljebyrån bjöd in till den första av flera planerade medborgardialoger det kommande året.

Deltagarna fick lämna förslag på hur vi kan öka delaktigheten. De fick även göra inspel till kommunens kommande arbete med att ta fram en strategi för demokratiarbetet i kommunen.

Kommunen ställer sig inte bakom alla förslag som lämnas in. Alla idéer kommer inte att kunna genomföras. Men processen att ha medborgardialoger där Södertäljebor deltar i diskussioner om hur vi tillsammans kan stärka och utveckla demokratin är viktig. Den kommer att utgöra underlag för den Demokratiplan som ska arbetas fram under året.

Vi välkomnar fler synpunkter, förslag och idéer från medborgare. Under 2017 kommer det att hållas fler medborgardialoger för att samla in ytterligare synpunkter.

Här är exempel på några förslag som enskilda medborgare lämnade in under kvällen:

 • Sätta upp mål och arbeta hårt för att engagera fler föreningar genom demokratiambassadörer.
 • Att demokratiberedningen satsar hårt på en egen hemsida och en ytterst funktionell app där all information om demokratiberedningen byggs upp och blir lättillgänglig.
 • Utbilda alla ungdomar t ex på nya hemsidan (som bör skapas) och i skolan om att det är dem som bestämmer. Politiken är bara ett medel för att få igenom medborgarnas talan.
 • Utbildning till mediafolk så att media (tidningar, TV, internet mm.) vinklar Södertälje mera som "möjligheternas stad" istället för "problemens stad".
 • Enkla, förklarande TV-program på youtube, för barn, av barn.
 • Ordna en träff där helt olika föreningar får presentera sig för varandra.
 • Byta namnet på demokraticentrum till rättighetscentrum.
 • Gärna ett ungdomshus.
 • Hur kan jag som ungdom engagera mig i politik.
 • Gör Södertälje mer attraktivt att bo och utbilda sig här.
 • Ge Södertäljes skolbarn fortsatt möjlighet att få ha en lärorik skoldag ute på landet hos Tälje Skog och Ungdom.
 • Lyssna på skolbarnens röster i demokratins anda. Ge dem rätt att få fortsätta uppleva landsbygden på skoltid.
 • Använd kulturen! En "kändis" inom den arabisktalande delen av Södertälje, plus en "kändis" i den "svensktalande" delen möts och gör en fantastisk konsert. Blanda detta med info om hur vi kan mötas, påverka och skapa ett gemensamt Södertälje. Fler mötesplatser som engagerar.
 • Prata värdegrund, utnyttja gärna rugbyns värdegrund som är global