Kommunledningsgruppen

Kommunförvaltningens ledningsgrupp (KLG) är direktörernas funktion för verkställandet av kommunstyrelsens uppdrag och beslut. KLG består av kontorschefer och utvalda chefer från kommunstyrelsens kontor och leds av stadsdirektören.

KLG skall på uppdrag av stadsdirektören och koncerndirektören skapa en hållbar samhällsutveckling i Södertälje kommun genom att:

  • utifrån ett helhetsperspektiv ta ansvar för att uppnå mål och resultat
  • ständigt rikta ögonen mot omvärlden och ta gemensamt ansvar för att driva frågor som berör helheten
  • säkerställa att den politiska ledningen får kvalitativa beslutsunderlag
  • skapa förutsättningar för chefer och medarbetare att förverkliga målen
  • företräda hela territoriet, delta och utveckla kontakter/nätverk såväl nationellt som internationellt
  • stå för nytänkande och vara en samlande kraft i framtida utveckling av territoriet Södertälje.
Bild på Rickard Sundbom

Rickard Sundbom

Stadsdirektör Telefon: 08-523 010 81 E-post: rickard.sundbom@sodertalje.se Adress: Campusgatan 26, 151 89 Södertälje
Bild på Cecilia  Ståhl

Cecilia Ståhl

Chef arbetslivskontoret Telefon: 08-523 041 18 E-post: cecilia.stahl@sodertalje.se
Bild på Monica Sonde

Monica Sonde

Utbildningsdirektör Telefon: 08-523 019 99 E-post: monica.sonde@sodertalje.se
Bild på Helena Götherfors

Helena Götherfors

Miljöchef Telefon: 08-523 019 28 E-post: helena.gotherfors@sodertalje.se
Bild på Stefan Hollmark

Stefan Hollmark

VD Telge AB Telefon: 08-550 220 00 E-post: stefan.hollmark@telge.se
Bild på Homan Gohari

Homan Gohari

Chef samhällsbyggnadskontoret Telefon: 08-523 031 09 E-post: homan.gohari@sodertalje.se
Bild på Staffan Jonsson

Staffan Jonsson

Kultur- och fritidschef Telefon: 08-523 064 64 E-post: staffan.bo.jonsson@sodertalje.se
Bild på Johan Lefverström

Johan Lefverström

Personaldirektör Telefon: 08-523 039 11 E-post: johan.lefverstrom@sodertalje.se
Bild på Maria Dahl Torgerson

Maria Dahl Torgerson

Kommunikations- och digitaliseringschef Telefon: 08-523 067 19 E-post: maria.dahl-torgerson@sodertalje.se
Bild på Karin Voltaire

Karin Voltaire

Näringslivschef Telefon: 08-523 047 33 E-post: karin.voltaire@sodertalje.se