Kommunledningsgruppen

Kommunförvaltningens ledningsgrupp (KLG) är direktörernas funktion för verkställandet av kommunstyrelsens uppdrag och beslut. KLG består av kontorschefer och avdelningscheferna från kommunstyrelsens kontor. KLG leds av stadsdirektören.

KLG ska på uppdrag av stadsdirektören skapa en hållbar samhällsutveckling i Södertälje kommun genom att:

 • utifrån ett helhetsperspektiv ta ansvar för att uppnå mål och resultat
 • säkra samverkan mellan den kommunala förvaltningen och de kommunala bolagen i Telgekoncernen
 • ständigt rikta ögonen mot omvärlden och ta gemensamt ansvar för att driva frågor som berör helheten
 • säkerställa att den politiska ledningen får kvalitativa beslutsunderlag
 • skapa förutsättningar för chefer och medarbetare att förverkliga målen
 • företräda hela kommunen, delta och utveckla kontakter/nätverk såväl nationellt som internationellt
 • stå för nytänkande och vara en samlande kraft i framtida utveckling av Södertälje kommun.
Bild på Stefan Hollmark

Stefan Hollmark

Stadsdirektör Telefon: 08-523 010 81 E-post: stefan.hollmark@sodertalje.se
Bild på Jonas Karlsson

Jonas Karlsson

Näringslivschef Näringsliv och projekt Telefon: 08-523 041 43 E-post: jonas.karlsson@sodertalje.se
Bild på Maria Lindeberg

Maria Lindeberg

Kultur- och fritidschef Telefon: 08-523 065 21 E-post: maria.lindeberg@sodertalje.se
Bild på Helena Götherfors

Helena Götherfors

Miljöchef Telefon: 08-523 019 28 E-post: helena.gotherfors@sodertalje.se
Bild på Andreas Klingström

Andreas Klingström

Samhällsbyggnadsdirektör Telefon: 08-523 010 00 E-post: andreas.klingstrom@sodertalje.se
Bild på Karin Björkryd

Karin Björkryd

Omsorgsdirektör Telefon: 08-523 010 00 E-post: karin.bjorkryd@sodertalje.se
Bild på Annika Rådström

Annika Rådström

Socialdirektör Socialkontoret Telefon: 08-523 010 00 E-post: socialkontoret@sodertalje.se
Bild på Johan Abrahamsson

Johan Abrahamsson

Tf Utbildningsdirektör Utbildningskontoret Telefon: 08-523 019 99 E-post: johan.abrahamsson@sodertalje.se
Bild på Erika Svensson

Erika Svensson

Ekonomi- och finansdirektör Telefon: 08-550 230 38 E-post: erika.svensson@sodertalje.se
Bild på Johan Lefverström

Johan Lefverström

Personaldirektör Telefon: 08-523 039 11 E-post: johan.lefverstrom@sodertalje.se
Bild på Annika Fri

Annika Fri

Kanslichef Telefon: 08-523 019 29 E-post: annika.fri@sodertalje.se
Bild på Jonas Knutsson

Jonas Knutsson

Tf Kommunikations- och digitaliseringschef Telefon: 08-523 010 57 E-post: jonas.knutsson@sodertalje.se
Bild på Anna Flink

Anna Flink

Säkerhetschef Telefon: 08-523 067 28 E-post: anna.flink@sodertalje.se
Bild på Juan Copovi-Mena

Juan Copovi-Mena

Vd Telge AB Telefon: 08-550 220 00 E-post: juan.copovi-mena@telge.se