Kommunledningsgruppen

Kommunförvaltningens ledningsgrupp (KLG) är direktörernas funktion för verkställandet av kommunstyrelsens uppdrag och beslut. KLG består av kontorschefer och avdelningscheferna från kommunstyrelsens kontor. KLG leds av stadsdirektören.

KLG ska på uppdrag av stadsdirektören skapa en hållbar samhällsutveckling i Södertälje kommun genom att:

  • utifrån ett helhetsperspektiv ta ansvar för att uppnå mål och resultat
  • säkra samverkan mellan den kommunala förvaltningen och de kommunala bolagen i Telgekoncernen
  • ständigt rikta ögonen mot omvärlden och ta gemensamt ansvar för att driva frågor som berör helheten
  • säkerställa att den politiska ledningen får kvalitativa beslutsunderlag
  • skapa förutsättningar för chefer och medarbetare att förverkliga målen
  • företräda hela kommunen, delta och utveckla kontakter/nätverk såväl nationellt som internationellt
  • stå för nytänkande och vara en samlande kraft i framtida utveckling av Södertälje kommun.
Bild på Rickard Sundbom

Rickard Sundbom

Stadsdirektör Telefon: 08-523 010 81 E-post: rickard.sundbom@sodertalje.se
Bild på Aydin Aho

Aydin Aho

Näringslivschef Telefon: 08-523 04755 E-post: aydin.aho@sodertalje.se
Bild på Helena Hellström

Helena Hellström

Tf Kultur- och fritidschef Telefon: 08-523 015 39 E-post: helena.hellstrom@sodertalje.se
Bild på Helena Götherfors

Helena Götherfors

Miljöchef Telefon: 08-523 019 28 E-post: helena.gotherfors@sodertalje.se
Bild på Homan Gohari

Homan Gohari

Samhällsbyggnadsdirektör Telefon: 08-523 010 00 E-post: homan.gohari@sodertalje.se
Bild på Karin Björkryd

Karin Björkryd

Omsorgsdirektör Telefon: 08-523 010 00 E-post: karin.bjorkryd@sodertalje.se
Bild på Annika  Rådström

Annika Rådström

Socialdirektör Telefon: 08-523 010 00 E-post: annika.radstrom@sodertalje.se
Bild på Monica Sonde

Monica Sonde

Utbildningsdirektör Telefon: 08-523 019 99 E-post: monica.sonde@sodertalje.se
Bild på Jörgen Austler

Jörgen Austler

Tf Ekonomi- och finansdirektör Telefon: 08-550 225 44 E-post: jorgen.austler@sodertalje.se
Bild på Johan Lefverström

Johan Lefverström

Personaldirektör Telefon: 08-523 039 11 E-post: johan.lefverstrom@sodertalje.se
Bild på Ola Schön

Ola Schön

Kanslichef Telefon: 08-523 019 29 E-post: ola.schon@sodertalje.se
Bild på Maria Dahl Torgerson

Maria Dahl Torgerson

Kommunikations- och digitaliseringschef Telefon: 08-523 067 19 E-post: maria.dahl-torgerson@sodertalje.se
Bild på Juan Copovi-Mena

Juan Copovi-Mena

Vd Telge AB Telefon: 08-550 220 00 E-post: juan.copovi-mena@telge.se