Årsredovisning

Årsredovisning för Södertälje kommun.

Årsredovisningen redovisar läget och utvecklingen i kommunen under ett år.

 I årsredovisningen för 2017 kan du läsa:

  • Kommunstyrelsens ordförande har ordet
  • Omvärldsanalys
  • Väsentliga händelser under året
  • Förvaltningsberättelse
  • Mål och måluppföljelse
  • Ekonomisk redovisning
  • Fem år i siffror
  • Vart gick skattepengarna
  • Verksamhetsberättelse