Här finns handlingarna till arbetslivsnämndens sammanträde den 2 februari

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

Informationsärenden

5. Revisionsrapport - Svenska för invandrare

6. Delegationen för unga i arbetet (DUA)

7. Slutrapport - § 37 språkprojekt på arbetsmarknadsenheten (AME)

Beslutsärenden

8. Verksamhetsplan och budget för arbetslivsnämnden 2017

9. Ärendebalans

10. Nämnden informerar

11. Meddelanden/anmälningsärenden

12. Delegeringsbeslut

13. Övriga frågor