Här finns handlingar till arbetslivsnämndens sammanträde den 8 februari 2018

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Kontoren informerar

5. Nämnden informerar

6. Verksamhetsplan och budget 2018 inkl SKA för YH, VUX och AME

7. Införande av auktorisationsmodell inom gymnasial vuxenutbildning

8. Ärendebalans

9. Meddelanden/anmälningsärenden

10. Delegeringsbeslut

11. Övriga frågor