Trygghetslås för dig som har hemtjänst eller trygghetslarm

Grind med lås.

Trygghetslås ökar din säkerhet och hemtjänstens service. Låset monteras på din ytterdörr. Hemtjänsten kan bara gå in i din bostad den tid som personalen har behörighet till trygghetslåset. Du kommer att kunna öppna din dörr med din hemnyckel som vanligt. Kommunen installerar trygghetslås hos alla, oavsett vilken hemtjänstutförare du har.

Digitala lås och nycklar

Swedlocks nycklar och lås

Trygghetslåsen monteras i ett bostadsområde i taget och alla personer som har hemtjänst eller trygghetslarm beräknas få trygghetslås före 1 augusti 2024. 
Trygghetslås är en vanlig teknik inom hemtjänsten och används av fler än 180 kommuner i Sverige.

Vad behöver du göra?

 • Du använder din hemnyckel som vanligt.
 • Hemtjänsten behöver en kopia på din hemnyckel. Den ska finnas 
  hos hemtjänsten som en extra säkerhetsåtgärd.
 • Installations- och servicegruppen inom Välfärdsteknikenheten 
  kontaktar dig för att boka tid för installation av trygghetslås och 
  trygghetslarm. Installationsgruppens personal kan alltid legitimera sig.
 • Om du inte äger din bostad kontaktar vi din fastighetsägare för 
  montering av trygghetslås på entréporten och din dörr.
 • Har du hemtjänst och inte kan öppna din dörr själv när hemtjänsten kommer är trygghetslås alltid obligatoriskt.
 • För dig som har trygghetslarm är trygghetslås alltid obligatoriskt.
 • Trygghetslås kostar inget extra.

Hur höjer trygghetslåset din säkerhet? 

 • Nyckelhanteringen blir säkrare vilket ökar din trygghet och säkerhet.
 • Trygghetslåset registrerar vilken personal som har öppnat din dörr.
 • Hemtjänsten kan bara gå in i din bostad den tid som personalen har behörighet till trygghetslåset. Behörigheten uppdateras varje dag.
 • Om du larmar får du hjälp av den personal som är närmast. Personalen behöver inte åka och hämta nyckeln till din bostad utan får behörighet att gå in i din lägenhet när du larmar.
 • Hemtjänsten kan komma snabbt och öppna med trygghetslåset.
 • Nycklar till trygghetslås går inte  att kopiera, det gör låset mycket säkert. 

Kontakt vid frågor

Har du frågor kan du kontakta kommunens kontaktcenter:

Tfn: 08–523 010 00
kontaktcenter@sodertalje.se

Är du hyresvärd, fastighetsägare eller bostadsrättförening och har frågor och trygghetslås? Kontaka kommunens kontaktcenter. 

Frågor och svar om trygghetslås

Vad är trygghetslås? expand_less expand_more

Istället för den vanliga nyckeln kommer personalen i hemtjänsten att använda en digital nyckel. Den passar till ett speciellt lås som sätts utanpå ditt vanliga lås. Den digitala nyckeln går bara att använda när personalen arbetar och den registrerar vem som öppnar och stänger din dörr.

Trygghetslås kräver inte el eller internet och fungerar även vid strömavbrott. På bilden nedan syns det digitala låset i den lila cirkeln.

Du kommer att kunna använda din vanliga nyckel för att öppna och låsa din dörr.

Så här ser låset och nycklarna från Swedlock ut.

image9mbdq.png imagexunx8.png

Hur installeras låsen? expand_less expand_more

För att den digitala nyckeln ska fungera behöver ett tillbehör monteras på ditt lås till dörren. Montering av låsen kommer dels att göras av upphandlad leverantör och dels av egen personal inom kommunen.

Hur monteras låsen? expand_less expand_more
 • Montering av låsen kommer dels att göras av upphandlad leverantör och dels av egen personal inom kommunen.

 • När eller om en person avslutar sin hemtjänst eller sitt trygghetslarm tas låset bort och dörren återställs i ursprungligt skick.

 • Om lägenhetsinnehavaren behöver byta ordinarie låscylinder eller nyckel går det bra även när det digitala låset är monterat.
Fungerar trygghetslås på alla dörrar? expand_less expand_more

Trygghetslås fungerar på många dörrar, men inte på alla. Om det inte fungerar installerar man en nyckelgömma.

Nyckelgömman kan bara öppnas med hemtjänsten och den har samma funktioner som trygghetslåset och registrerar vem som har använt låset.

Hur fungerar nyckeln? expand_less expand_more

Södertälje kommun kommer att använda en nyckel som laddas med behörigheter inför varje arbetspass. När arbetspasset är slut försvinner behörigheterna och nyckeln kan inte användas. Nyckeln och låset registrerar vem som har låst upp och låst dörren.

Vad kommer det att kosta? expand_less expand_more

Du betalar ingenting. Omsorgskontoret i Södertälje kommun står för kostnaden.

Blir det märken eller åverkan på dörren? expand_less expand_more

Blir det märken eller åverkan på dörren?

Låset kan oftast monteras och nedmonteras utan åverkan på dörren. Om låset inte kan monteras, vilket är sällan, kommer annan lösning att användas.

För portar kan det exempelvis vara en nyckeltub och för boendedörrarna en smart gångjärnsgömma, som monteras på dörrens gångjärn utan åverkan. Skulle det eventuellt krävas någon modifiering av dörren så sker det endast efter godkännande från fastighetsägare.

Hur påverkar de nya låsen din hemförsäkring? expand_less expand_more

Låsen är godkända och certifierade enligt ”SSF 3522, klass 3”. Det 
motsvarar de flesta försäkringsbolags krav. Försäkringsbolag kan 
ha olika villkor. Om du är osäker på vad som gäller så kontakta ditt 
försäkringsbolag och se över din hemförsäkring.

Vad behöver du som är fastighetsägare eller hyresvärd göra? expand_less expand_more

Södertälje kommun använder trygghetslås istället för vanliga nycklar i hemtjänsten. Trygghetslås är en digital nyckel som bara kan användas under tiden då personalen arbetar.Trygghetslåsen är helt kostnadsfria för fastighetsägare och hyresvärdar. Södertälje kommun står för hela finansieringen.

Fastighetsägaren har inget utökat ansvar i samband med trygghetslås till hemtjänst utan ansvarar endast, precis som vanligt, för fastighetens ordinarie dörrar, lås med mera.

Södertälje kommun äger och ansvarar för låstillbehören. Kommunens tekniker eller leverantören monterar, underhåller och demonterar samtliga låstillbehör.

För att vi ska kunna montera trygghetslås i din fastighet behöver vi ditt medgivande. Gå gärna in på vår e-tjänst och ge ditt medgivande.

För mer information kontakta kommunens kontaktcenter.