Här finns handlingar till arbetslivsnämndens sammanträde den 9 november 2017

1.Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Kontoren informerar

5. Nämnden informerar

6. Rapport feriepraktik 2017

7. Införande av auktorisationsmodell inom gymnasial vuxenundervisning

8. Sammanträdesplan 2018

9. Ärendebalans

10. Meddelanden/anmälningsärenden

11. Delegeringsbeslut

12. Övriga frågor