2017-12-07

Här finns handlingar till arbetslivsnämndens sammanträde den 7 december 2017

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Kontoren informerar

5. Nämnden informerar

6. Uppsägning av avtal med kommunförbundet Stockholms län om överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om samverkan kring SFI-bas-utbildningför kortutbildade och analfabeter

7. Feriepraktik 2018

8. Införande av auktorisationsmodell inom gymnasial vuxenutbildning

9. Ärendebalans

10. Meddelanden/anmälningsärenden

11. Delegeringsbeslut

12. Övriga frågor