2018-04-26

Här  finns handlingar till arbetslivsnämndens sammanträde den 26 april 2018

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Information om aktualitetsförklaring av Framtid Södertälje - Översiktsplan 2013- 2030

5. Kontoren informerar

6. Nämnen informerar

7. Revidering av delegationsordning arbetslivsnämnden

8. Förslag till odlingstrategi, Södertälje kommun 2018-2030

9. Nytt ärende - Omfördelning av medel

10. Ärendebalans

11. Meddelanden/anmälningsärenden

12. Delegeringsbeslut

13. Övriga frågor