Balans och Rörlighetsträning på Morkullan 26 april