Rörlighets och Balansträning på Morkullan torsdagar v33 - v35

Vi tränar balans och rörlighet till lugn musik. Passar ALLA!

Att träna balans och rörlighet är viktigt - hela livet! Rörelserna går att utföra med stöd och sittandes för dig som känner sig osäker i vissa moment.

Evenemangsinformation
Mötesplatsen Morkullan
torsdagar mellan 15 augusti 2024 - 29 augusti 2024
10:00 - 11:00