Akvarell på Morkullan torsdagar

Måla akvarell tillsammans med andra, material finns att tillgå. Viss handledning finns.

Kom och var med i vår akvarellgrupp. Du är nybörjare eller har stor vana. Vi lär av varandra! Ni som har ett målarset kan ta med det och ni andra lånar redskap i lokalen.

Evenemangsinformation
Mötesplatsen Morkullan
torsdagar mellan 18 april 2024 - 6 juni 2024
10:00 - 11:30