Stjärnparaden på Morkullan! Övrig verksamhet stängt.