Hölöskolan

Hölöskolan är en F-9-skola med två klasser per årskurs. Skolan ligger vackert med naturen runt knuten i ett lugnt, lantligt område i kommundelen Hölö-Mörkö och har cirka 430 elever.

Vi har ett tillagningskök som lagar god och näringsrik mat till eleverna varje dag. Cirka 80 procent av maten är närodlad eller ekologisk. Det finns ett kommunalt bibliotek på skolan som är öppet för eleverna på förmiddagarna och för allmänheten på eftermiddagarna. I anslutning till skolan finns även idrottsanläggningar, fotbollsplaner, utegym och motionsspår. 

På Hölöskolan arbetar vi för att alla elever, oavsett bakgrund eller förutsättningar, ska nå målen i alla ämnen genom en tillgänglig lärmiljö som är präglad av ett salutogent förhållningssätt, där tydligheten i det gemensamma arbetet skapar trygghet, som i sin tur skapar trivsel. 

Kontakt

Expedition

Åsa Wickman

08-523 038 51

asa.wickman@sodertalje.se

 

Skolledning

Rektor

Sophie Holm

08-523 026 02

sophie.holm@sodertalje.se

 

Fritidshem

Avdelning Hajen

079-063 01 77

 

Avdelning Sälen

079-062 55 08

 

Fritidsklubb

079-063 01 77

 

Elevhälsa

Skolkurator

Magdalen Jolstermo

08-523 069 94

magdalen.jolstermo@sodertalje.se

 

Skolsköterska

Maria Enderin

08-523 038 53

maria.enderin@sodertalje.se

 

Studie- och yrkesvägledare

Anna Stark

08-523 063 90

anna.stark@sodertalje.se

 

Vaktmästeri

Christer Kihlblom

076-648 24 04

christer.kihlblom@sodertalje.se