2016-02-26

Sammanträdeshandlingar för kommunstyrelsen 26 februari

Ärenden

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information från Polisen

4. Ekonomirapport

5. Aktuella uppgifter om flyktingmottagning

6. Finansiell riskrapport

7. Inrättande av naturreservat Brandalsund

8. Utredning om kulturfastigheter i Södertälje

9. Förslag till bidrag från Destination Södertälje för 2016

10. Remiss av förslag att ansöka om Regionbildning i Stockholms län

11. Revisionsrapport nr 4/2015 – Granskning av avgångsvederlag

12. Ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning m m

13. Svar på motion av Marita Lärnestad (M), Mats Siljebrand (L, tidigare beteckning FP), Tage Gripenstam (C) och Veronica Westergård (KD) med rubriken "Mer träffsäker placering av turistbyrån i Tälje"

14. Svar på motion av Mats Siljebrand (L, tidigare beteckning FP) med rubriken "Utlys en arkitekttävling för nya 'Multihallen'"

15. Svar på motion av Joakim Granberg (RP) med rubriken "Låt Södertäljes nöjesliv bli konkurrenskraftigt"

16. Svar på motion av Veronica Westergård (KD) med rubriken "Vinnande måltider inom äldreomsorgen"

17. Svar på motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp med rubriken "Utökad åldersgräns för aktivitetsbidrag"

18. Svar på motion av Mats Siljebrand (L, tidigare beteckning FP) med rubriken "Gör del av gågatan till en rökfri zon"

19. Svar på motion av Tommy Blomqvist och Joachim Hagström, båda (SD) med rubriken "Fler parkeringsplatser för cyklar i anlutning till flerbostadshus"

20. Svar på motion av Tommy Blomqvist och Göran Lidman, båda (SD) med rubriken "Uppvaktande av 'svenska hjältar' på Sveriges nationaldag"

21. Stadsdirektören informerar

22. Meddelanden

a) KSL, Storstockholm: Verksamhetsplan 2016.

23. Anmälan av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens ordförande nr 2-6/2016
Stadsdirektören nr 2-13 /2016