Oxbacksenheten

Oxbacksenheten – vi lär oss för livet - tillsammans lyckas vi!

Oxbacksenheten är en kommunal grundskola med ca 720 nyfikna och vetgiriga elever i förskoleklass till årskurs nio. På skolan arbetar en engagerad och kompetent personalgrupp om ca 80 personer inom de olika verksamheterna. Enheten är uppdelad i två skolor, där åk f-3  har sina lokaler i en av kommunens äldsta skolor i centrala Södertälje, Bellevuegatan 6 och åk 4 - 9 finns på Mariekällgatan 3.  

Vår målsättning är att alla barn får den hjälp och det stöd de behöver för att utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar. 

Skolans mål och arbete beskrivs i vårt systematiska kvalitetsarbete SKA där de nationella och kommunala målen prioriteras och konkretiseras. 

Vi eftersträvar att tillsammans med elever och föräldrar utveckla vår skola och vårt arbete i linje med de mål som är formulerade i styrdokumenten. Här ska varje elev känna att man lyckas! 

 

Matsedel F-4 (Bellevuegatan)
Matsedel åk 5-9 (Mariekällgatan)