Våra skolor

Här hittar du information om Södertäljes samtliga grundskolor. All information på kommunens webb gäller de kommunala skolorna. Om du vill du söka till eller om du redan går på en friskola får du söka information om dem på deras respektive webbplatser.

Vill du jämföra olika skolor? Besök då Skolverkets webbplats Välja skola


Blombackaskolan
Blombackaskolan

KOMMUNAL Blombackaskolan ligger centralt med gångavstånd till pendeltågstationen och med Torekällberget som närmaste granne. Läs mer >


Brunnsängsskolan

KOMMUNAL Brunnsängsskolan är en F–9-skola som ligger i stadsdelen Brunnsäng i Södertälje. Här finns utrymmen för naturvetenskapliga ämnen, musik, hem och kostkunskap, bibliotek, kafeteria, slöjd, bild och fritidshem. Läs mer >


Eneskolan

KOMMUNAL Eneskolan är en F–9-skola i Järna. Läs mer >


Elafskolan

FRISKOLA Elafskolan är en svensk F-6-skola med assyrisk/syriansk profil. All undervisning sker på svenska förutom modersmålsundervisningen. Skolans pedagogik grundar sig i att elever lär sig bättre när de förstår och ser sig själva i en mångkulturell miljö. Läs mer >


Fornbackaskolan

KOMMUNAL Fornbackaskolan är en mångkulturell F-6 skola och grundsärskola. I skolan går det ca 320 elever. Vi arbetar för hållbar utveckling med Grön flagg samt Natur och Miljö utifrån vår Reggio-Emilia-inspirerade verksamhetsidé. Läs mer >


Hovsjöskolan

KOMMUNAL Hovsjöskolan är byggd med öppna, flexibla planlösningar och inglasade arbetsrum. Läs mer >


Hölöskolan

KOMMUNAL Hölöskolan, en F-9 skola i stadsdelen Hölö/Mörkö. Läs mer >


Igelsta grundskola

KOMMUNAL Där det nya Södertälje växer fram. Läs mer >


Internationellla engelska skolan

FRISKOLA Internationella engelska skolan är en friskola i stadsdelen Brunnsäng i Södertälje Läs mer >


Järna friskola

FRISKOLA Järna friskola startade sin verksamhet i augusti 1999. Skolan är sedan flera år fullt utbyggd, från förskoleklass till år 9. Vi är en skola med ca 260 elever och vårt arbete inspireras av Maria Montessoris tankar om barns lärande och deras utveckling. Läs mer >