Våra skolor

Här hittar du information om Södertäljes samtliga grundskolor. All information på kommunens webb gäller de kommunala skolorna. Om du vill du söka till eller om du redan går på en friskola får du söka information om dem på deras respektive webbplatser.

Vill du jämföra olika skolor? Besök då Skolverkets webbplats Välja skola


Blombackaskolan
Blombackaskolan

KOMMUNAL Blombackaskolan ligger centralt med gångavstånd till pendeltågstationen och med Torekällberget som närmaste granne. Läs mer >


Brunnsängsskolan

KOMMUNAL Brunnsängsskolan är en F–9-skola som ligger i stadsdelen Brunnsäng i Södertälje. Här finns utrymmen för naturvetenskapliga ämnen, musik, hem och kostkunskap, bibliotek, kafeteria, slöjd, bild och fritidshem. Läs mer >


Elafskolan

FRISKOLA Elafskolan är en svensk F-6-skola med assyrisk/syriansk profil. All undervisning sker på svenska förutom modersmålsundervisningen. Skolans pedagogik grundar sig i att elever lär sig bättre när de förstår och ser sig själva i en mångkulturell miljö. Läs mer >


Fornbackaskolan

KOMMUNAL Fornbackaskolan är en mångkulturell F-6 skola och grundsärskola. I skolan går det ca 320 elever. Vi arbetar för hållbar utveckling med Grön flagg samt Natur och Miljö utifrån vår Reggio-Emilia-inspirerade verksamhetsidé. Läs mer >


Hovsjöskolan

KOMMUNAL Hovsjöskolan är byggd med öppna, flexibla planlösningar och inglasade arbetsrum. Läs mer >


Igelsta grundskola

KOMMUNAL Där det nya Södertälje växer fram. Läs mer >


Internationellla engelska skolan

FRISKOLA Internationella engelska skolan är en friskola i stadsdelen Brunnsäng i Södertälje Läs mer >


Lina grundskola

KOMMUNAL Lina grundskola är en F–9-skola med cirka 350 elever. Vi är organiserade från förskoleklass till år 9 i åldershomogena grupper. Läs mer >


Nyckelskolan

FRISKOLA Grunden i vårt sätt att se på barns utveckling utgår ifrån Maria Montessoris teorier. Läs mer >