Soldalaskolan

KOMMUNAL Skolan är en F–9-skola med cirka 600 elever. År 7–9 är placerad i tillfälliga lokaler på Torekällgymnasiet i väntan på utbyggnad av skolan.

Tre till fyra mentorer ansvarar för en årskurs på cirka 60 elever. Skolbarnomsorgen F–3 är placerad i skolans lokaler och klubbverksamheten för år 4–6 har sin verksamhet på Västergårds fritidscenter. Vi har kurator, skolsköterska och studie/yrkesvägledare.