Stålhamraskolan

Stålhamraskolan är en skola med grundskoleklasser årskurs F-6, integrerad grundsärskola/träningsklasser årskurs 1-6 och finska klasser årskurs 1-6. Vi arbetar målmedvetet med varje elevs kunskapsutveckling och sociala utveckling.

Öppet hus tisdag 23 januari 2018 kl 16.00-17.30

Du som har ett barn som ska börja i förskoleklass höstterminen 2018 är välkommen till vårt öppna hus den 23 januari kl 16.00-17.30. Våra elever och vår personal visar då upp olika delar av skolans verksamhet!

Välkommen!

Dagens skolmat