Detaljplan för del av Björnfoten 1:54

Planområdet har tidigare ingått i planläggning av Sandviken, etapp 2.

Läs mer om detaljplan för Sandviken, Etapp 2 på projektets hemsida: www.sodertalje.se/detaljplan/sandvikenetapp2

Detaljplanens syfte

Detaljplanen syftar till att skapa ett attraktivt bostadsområde i lantlig miljö. Kommunen arbetar med att upprätta en ny detaljplan för att utveckla ett nytt bostadsområde i Sandviken.  

Tidplan

Samråd beräknas ske kvartal 4 2023

Granskning beräknas ske kvartal 2 2024

Antagande beräknas ske kvartal 4 2024

Vi tar fram ett första planförslag, ett av de första stegen i planprocessens tidslinje