Hbtqi-arbetet i Södertälje kommun

Fotografi på sex fältare som tillsammans håller i en prideflagga.

Alla medborgare ska ha samma rättigheter, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Södertälje kommun jobbar aktivt med de här frågorna och flera kommunala verksamheter är hbtqi-certifierade.

 

Certifierade verksamheter

  • Ungdomsmottagningen
  • Kommunikationsavdelningen och kontaktcenter
  • HR-avdelningen 
  • Relationsvåldcenter och fältverksamheten
  • Ung fritid
  • Vuxenutbildningen 

Ungdomsmottagningen, HR-avdelningen och kommunikationsavdelningen är omcertifierade.

Verktyg för likabehandling

Genom hbtqi-certifieringen får medarbetarna verktyg för att arbeta systematiskt med rättighetsfrågor, likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter. Fokus är hbtqi-personers livsvillkor och normer i samhället. Men utbildningen tar upp alla diskrimineringsgrunder och utgår från ett intersektionellt perspektiv, alltså hur olika former av diskriminerande maktordningar samverkar.

 

Hbtqi-certifiering expand_less expand_more

RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) startade hbtqi-certifieringen under 2008.
Alltifrån hela lasarett till bibliotek, skolor, simhallar och vårdcentraler har genomgått utbildningen. Vilken verksamhet som helst kan certifieras. Det är verksamheten som blir certifierad, inte de enskilda deltagarna. Därför behöver all personal gå utbildningen. De som genomgått utbildningen får ett certifikat där det står att denna verksamhet är hbtqi-certifierad.

Vad betyder hbtqi? expand_less expand_more

Hbtqi är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner. H:et och b:et handlar om sexuell läggning, alltså vem man har förmågan att bli kär i ellerattraherad av. T:et handlar om hur man definierar och uttrycker sitt kön. Queer kan röra både sexuell läggning, könsidentitet, relationer och sexuell praktik men kan också vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer. I står för intersexperson vilket en person kallar sig som har en intersexvariation.

Läs mer om hbtqi hos RFSL.