Hbtqi-arbetet i Södertälje kommun

Alla medborgare ska ha samma rättigheter, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Södertälje kommun jobbar aktivt med de här frågorna och flera kommunala verksamheter är hbtqi-certifierade.

 

Certifierade verksamheter

  • Ungdomsmottagningen
  • Kommunikationsavdelningen och kontaktcenter
  • HR-avdelningen 
  • Antivåldcenter, mansmottagningen, fältverksamheten
  • Ung fritid
  • Vuxenutbildningen 

Undgomsmottagningen och kommunikationsavdelningen är omcertifierade. HR-avdelningen påbörjar sin omcertifieringsprocess hösten 2021.

Verktyg för likabehandling

Genom hbtq-certifieringen får medarbetarna verktyg för att arbeta systematiskt med rättighetsfrågor, likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter. Fokus är hbtq-personers livsvillkor och normer i samhället. Men utbildningen tar upp alla diskrimineringsgrunder och utgår från ett intersektionellt perspektiv, alltså hur olika former av diskriminerande maktordningar samverkar.

 

Hbtq-certifiering

RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) startade hbtqi-certifieringen under 2008.
Alltifrån hela lasarett till bibliotek, skolor, simhallar och vårdcentraler har genomgått utbildningen. Vilken verksamhet som helst kan certifieras. Det är verksamheten som blir certifierad, inte de enskilda deltagarna. Därför behöver all personal gå utbildningen som leds av en utbildare från RFSL och genomförs under cirka fem månader. De som genomgått utbildningen får ett certifikat och klistermärken där det står att denna verksamhet är hbtqi-certifierad.

Vad betyder hbtq?

Hbtqi är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner. H:et och b:et handlar om sexuell läggning, alltså vem man har förmågan att bli kär i ellerattraherad av. T:et handlar om hur man definierar och uttrycker sitt kön. Queer kan röra både sexuell läggning, könsidentitet, relationer och sexuell praktik men kan också vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer.

Läs mer om hbtqi hos RFSL.