Hbtq-arbetet i Södertälje kommun

Alla medborgare ska ha samma rättigheter, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Södertälje kommun jobbar aktivt med de här frågorna och allt fler kommunala verksamheter hbtq-certifieras.

– Södertälje kommun ska vara inkluderande för alla. Hbtq-frågor har en självklar plats i vårt mångfaldsarbete. Vi jobbar aktivt med att höja medvetenheten och kunskapen kring frågor som berör hbtq-personer, säger kommunikationschef Maria Dahl Torgerson.

Certifierade verksamheter

  • Ungdomsmottagningen
  • Kommunikationsavdelningen och kontaktcenter
  • HR-avdelningen 
  • Antivåldcenter, mansmottagningen, fältverksamheten
  • Ung fritid
  • Vuxenutbildningen 


Kommunens personaldirektör Johan Lefverström är stolt över HR-avdelningens hbtq-certifiering:
– Det handlar om vilka värden vi står för som arbetsgivare och vad vi signalerar till
omvärlden i vårt arbete med den långsiktiga kompetensförsörjningen. Jag ser det som att
vi bygger vidare på den tydliga värdegrund vi har i kommunen, säger han.

Verktyg för likabehandling

Genom hbtq-certifieringen får medarbetarna verktyg för att arbeta systematiskt med rättighetsfrågor, likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter. Fokus är hbtq-personers livsvillkor och normer i samhället. Men utbildningen tar upp alla diskrimineringsgrunder och utgår från ett intersektionellt perspektiv, alltså hur olika former av diskriminerande maktordningar samverkar.

Kommunen har även verksamhet för dig som är ung och Identifierar dig som homo-, bisexuell, transperson eller queer. 

Hbtq-certifiering

RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) startade hbtq-certifieringen under 2008.
Alltifrån hela lasarett till bibliotek, skolor, simhallar och vårdcentraler har genomgått utbildningen. Vilken verksamhet som helst kan certifieras. Det är verksamheten som blir certifierad, inte de enskilda deltagarna. Därför behöver all personal gå utbildningen som leds av en utbildare från RFSL och genomförs under cirka fem månader. De som genomgått utbildningen får ett certifikat och klistermärken där det står att denna verksamhet är hbtq-certifierad.

Vad betyder hbtq?

Hbtq, ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. H:et och b:et handlar om sexuell läggning, alltså vem man har förmågan att bli kär i eller
attraherad av. T:et handlar om hur man definierar och uttrycker sitt kön. Queer kan röra både sexuell läggning, könsidentitet, relationer och sexuell praktik men kan också vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer.