Anmälan om brott mot mänskligheten mot EU-ledare

En anmälan om brott mot mänskligheten har lämnats in till Internationella brottmålsdomstolen (ICC) i Haag, mot EU:s ledare. Anledningen - EU:s migrationspolitik.

En grupp advokater har lämnat in en 244 sidor lång anmälan till ICC gentemot EU:s ledare på grund av brott mot mänskligheten. Mer specifikt handlar det om de gränskontrollsoperationer som skett på medelhavet. Vilket har inneburit att 40 000 flyktingar och migranetr under åren 2016-2018 stoppats på medelhavet för att sedan transporteras till Libyen och dess interneringsläger. Lägren ska vara kända för att det däri begås sexuella övergrepp, tortyr, avrättningar, slaveri m.m.

I anmälan står bland annat "EU och medlemsländerna har medvetet infört mycket välkoordinerade gränskontrolleroperationer till havs, fullt medvetna om insatsernas dödliga konsekvenser."

Vidare talar man om EU:s "avskräckningspolitik" kring medlehavet, som inte givit den effekt man önskat vilket bidragit till att kustbevakningen i Libyen förstärkts. Men advokaterna, som står för anmälan, menar att delar av kustbevakningen är involverade i smuggelnätverken, vilket bör undersökas vidare.

EU-kommissionens uttalande har bestått i att förklara att EU:s prioritet alltid varit och fortsatta kommer vara, att rädda liv och säkerställa humana migrationsvägar. Alla av EU:s handlingar baserar sig i internationell och europeisk rätt. Natasha Bertaud, EU:s migrationspolitiska talesperson sa att EU:s meritlista talar för sig själv, kring vilken EU räddat 730 000 personer sedan 2015.

Brott mot mänskligheten regleras i Romstadgan där den stadgas i artikel 7 och lyder som följande:

Med brott mot mänskligheten

avses i denna stadga var och en av följande gärningar när de begås som en del av ett vidsträckt eller systematiskt angrepp riktat mot civilbefolkning med insikt om angreppet:

a) Mord

b) Utrotning

c) Förslavning

d) Deportation och tvångsförflyttning

e) Fängslande eller annat allvarligt berövande av fysisk frihet i strid med grundläggande folkrättsliga regler.

f) Tortyr

g) Våldtäkt, sexuellt slaveri, påtvingad prostitution m.m.

h) Förföljelse

i) Påtvingar försvinnande

j) Brottet aparheid

k) Andra omänskliga handlingar av liknande beskaffenhet som uppsåtligen förorsakar svårt lidande, svår kroppslig skada eller svårt själsligt eller fysiskt men.

 

Mer om detta kan läsas på EUobserver och på Sveriges Radio