Lunchseminarium - "Sveriges ordförandeskap i EU 2023"

Under första halvåret av 2023 kommer Sverige vara ordförande i Europeiska unionens råd, ministerrådet. Sverige kommer att planera och leda arbetet i rådet, ansvara för förbindelserna med övriga EU institutioner samt vara ordförande för över 2000 möten på EU nivå. Vad innebär detta för Sveriges kommuner generellt och Södertälje kommun specifikt? Välkommen på ett seminarium på temat, där du även har möjlighet att ställa alla dina frågor om EU ordförandeskapet.

Under seminariet kommer utmaningar och möjligheter med ordförandeskapet att diskuteras. Vilka är regeringens kommande prioriteringarna och vad innebär dem? Hur påverkar ordförandeskapet Södertälje kommun och övriga kommuner i landet?

Medverkande:

  • Karin Flordal, utbildningsansvarig och utredare i statsvetenskap vid Svenska institutet för europapolitiska studier
  • Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje
  • Malin Looberger, EU expert på Sveriges Kommuner och Regioner

Datum: 15 december 2022
Plats: Trombon, Södertälje Stadshus
Tid: 11.45 - 12.30. Lunch serveras från 11.30
Anmälan sker till: europadirekt@sodertalje.se

Evenemanget är kostnadsfritt. Varmt välkommen!