Utbildningskonferens - "Möjligheter med Erasmus+"

Vill vi härmed bjuda in dig som är rektor på din skola till en utbildningskonferens på temat ”Möjligheterna med Erasmus+”. Under denna eftermiddag får ni tillfälle att inspireras och lära er mer om hur ni har möjlighet att ta del av de 26,2 EU-miljarder som finns tillgängliga inom Erasmus+ utbildningsprogram. Det handlar framför allt om hur din skola kan få bidrag för kompetensutveckling av dig som rektor, din skolledning och dina lärare och övrig personal på skolan.

Dessutom är Erasmus+ programmets mål att alla elever oavsett bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper inkluderas i både fysiska och digitala utbyten. Genom sådana utbyten får eleverna framför allt möjligheter att utveckla större tolerans och förståelse för andra kulturer, stärka sina kunskaper och kompetenser samt känna ökad motivation till att aktivt engagera sig i demokratifrågor och ett hållbart samhälle.

Vi hoppas att du har möjlighet att delta på denna konferens. Mer information samt program finner du i denna inbjudan.

Viktig information! Denna inbjudan riktar sig till rektorer och biträdande rektorer. Varje skola kan även bjuda med en eller två förstelärare och/eller utvecklingslärare. En skola kan inte delta endast med förstelärare respektive utvecklingslärare då programmet främst riktar sig till rektorer och biträdande rektorer.

Välkommen med din anmälan senast den 22 december: https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=912ee4a87f69