Demokratidag på Hagabergs folkhögskola

Demokratidag på Hagabergs folkhögskola

Den 8 september anordnar vi en demokratidag på Hagabergs folkhögskola här i Södertälje, med fokus på ungdomars viktigaste frågor inför de allmänna valen.

Dagen kommer bland annat att bestå av seminarium på olika teman, följt av en panel med kommunpolitiker från samtliga partier där samma efterfrågade teman tas upp. Eleverna har valt ut: migration, bostäder, kriminalitet och psykisk ohälsa. Alla ämnen lyfts med förankring i ett omvärlds- och ungdomsperspektiv.

Information om nyckelpersoner/organisationer:

Elin Demont föreläser på temat kriminalitet.Elin har spetskompetens i brottsofferfrågor. Hon var under många år brottsoffersamordnare i Uppsala kommun för Brottsofferjouren Uppsala Län. Utöver det så har hon varit ordförande i Uppsala Kvinnojour.

Representant från jagvillhabostad.nu föreläser på temat bostäder och är en ideell ungdomsorganisation som kämpar för ungas rätt till en trygg bostad. De jobbar aktivt med att göra något åt bostadskrisen bland annat genom att driva frågor mot politiker och andra aktörer inom branschen.  

Neven Milivojevic föreläser på temat migration och har mångårig erfarenhet av att jobba med frågor som rör migration på olika sätt. Bland annat har han varit nämndeman i Migrationsdomstolen och undervisat om krig och konflikter på Uppsala Universitet. Som föreståndare på Internationella Mötesplatsen i Malmö, som bland annat drevs av Röda Korset, hanterade han känsliga frågor som rörde flyktingar och deras liv. Han har även i många år jobbat med internationellt utvecklingssamarbete både globalt och bilateralt.

Lou Rehlund, verksamhetsansvarig på Föreningen Hjärnkoll föreläser på temat psykisk ohälsa. Hjärnkoll arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att förändra negativa attityder och minska diskriminering.

Gabriella Malki är en 19 år gammal demokratiaktivist från Södertälje. Hon kommer att moderera den poltitiska debatten. Hon modererade senast en politisk debatt på Södertälje festivalen i juni 2022. Läs mer om Gabriella.

Denna aktivitet är inte öppen för allmänheten, kontakta oss om du är intresserad av att vi anordnar en liknande aktivitet på er skola.