Dina rättigheter som EU-medborgare

EU-medborgarnas rättigheter rör stort som smått, från grundläggande rättigheter till mer vardagliga saker som konsumenträtt och telefoni. Kommissionen har sammanställt tio rättigheter som du bör veta om, dessa är listade här nedan.

1) Europeiska och lokala val

Du har rätt att kandidera och rösta i Europaparlamentsvalet och lokala val i landet där du bor under samma förutsättningar som landets medborgare.

2. Få din röst hörd

Du har rätt att uttrycka dina åsikter angående planer på nya EU-lagar. Du har rätt att starta och stödja medborgarinitiativ. Du har rätt att vända dig till den Europeiska ombudsmannen om du har klagomål i en EU-fråga. Läs mer om detta på länkarna i rutan till höger.

3. Fri rörlighet 

Du har rätt att utbilda dig och studera överallt inom EU som landets egna medborgare. Du har rätt att arbeta var som helst i hela EU.

4. Hälsa 

Du har rätt att få nödvändig vård i alla medlemsländer, på samma villkor som försäkrade medborgare i det aktuella landet, kom ihåg att beställa ditt europeiska sjukförsäkringskort innan du åker. Du får också söka vård i ett annat land, så kallad planerad vård, och få den fullt eller delvis ersatt. Kontakta Försäkringskassan för att få hjälp med vad som gäller i ditt fall.

Du får också avnjuta den högsta standarden i världen när det gäller livsmedelssäkerhet.

5. Konsumenträttigheter

Du har rätt att bli rättvist behandlad, få fullständig information innan du köper en vara, lämna tillbaka en vara inom 14 dagar från att du fått den om du inte är nöjd, få en lösning ifall något är fel med varan samt att bli skyddad från farliga produkter.

6. Resa 

Du har rätt att resa utan att bli diskriminerad på grund av funktionshinder eller begränsad rörlighet. Du har också rätt att få hjälp och ersättning om ditt flyg, tåg, båt eller buss blir försenat. Du har rätt till extra skydd om du köpt en paketresa.

7. Telekommunikation

Du har rätt att få aktuell information om priser så att du kan jämföra mellan olika operatörer. Du har också rätt att få information om hur du säger upp avtalet om du ångrar dig. På en dag kunna ändra operatör utan att ändra telefonnummer. Du har också rätt till rimliga roaming-kostnader inom EU (senaste sänkningen skedde 1 juli i år). 

8. Gränsöverskridande skilsmässor och separationer

Du har rätt till rättsäkerhet, förutsägbarhet och flexibilitet när din familjesituation spänner över flera länder. 

9. Brottsoffers rättigheter och rättergångar 

Du har rätt till särskilda skyddsnät ifall du blir utsatt för våldshandlingar var som helst i EU och rätt till en rättvis rättegång om du blir anklagad för ett brott.

10. Information och riktlinjer 

Du har rätt att kontakta EU på ditt eget språk och få information om EU och svar på dina frågor.

 

Texten är baserad på broschyren "Visste du det? Tio EU-rättigheter i korthet".

Du kan också hämta broschyren med rättigheterna på biblioteket i Luna Gallerian eller få den skickad till dig genom att höra av dig till oss.