EU och globaliseringen

EU och globaliseringen

I maj i år fördes diskussioner i Europaparlamentet kring ett reflektionsdokument som EU-kommissionen tagit fram kring hur EU bör arbeta med globaliseringens för och nackdelar i framtiden.

Hur har då Europaparlamentet arbetat med globaliseringen och dess utmaningar idag? 

Handeln är inom EU ett stort och viktigt område. Då EU är den största aktören inom den globala handeln har EU också använt sin ekonomiska fördel till att bland annat höja standarden på importerade produkter. På detta område bidrog också parlamentet till att förhindra handel för varor och tjänster som kunde användas för att bruka tortyr och avrättning. Ett förbud mot marknadsföring och transport av tortyrverktyg, även utanför EU, har också införts.

 För att förhindra handel av konfliktmineraler, som bland annat används i daglig elektronik som mobiler och datorer, och som kan innebära brott mot de mänskliga rättigheterna för ett förslag till EU förording antagits av parlamentet. Förslaget tvingar alla EU importörer av mineraler som tenn, volfram, tantal och guld att kontrollera sina leverantörer. Även större tillverkare tvingas att visa ursprunget av mineralerna.  

När det kommer till arbetsmarknaden så påverkas denna såklart av globaliseringen. Parlamentet arbetar aktivt för att stödja de initiativ som finns som stärker arbetstagares rättigheter. Globaliseringsfonden finns till för att hjälpa arbetstagare som blivit övertaliga  att finna nya arbeten, vilket parlamentet också stödjer. Vidare så poängterar parlamentets ledamöter att åtgärder måste sättas in för att motarbeta orättvis konkurrens från länder utanför EU. 

EU-kommissionen kommer framöver att offentliggöra 5 reflektionsdokument som ska öppna upp för en dialog om framtiden för europeisk integration. De 5 dokumenten kommer alla behandla varsitt tema: Europas sociala dimensioner, globaliseringen, ekonomiska och monetära unionen, försvar och finanser. De här dokumenten kommer innehålla idéer och scenarion kring hur Europa kan komma att se ut 2025.