Flyktingfrågan - svårt att nå konsensus

Under förra veckans toppmöte lyckades dessvärre EU-länderna inte att nå konsensus om flyktingfrågan. Om de inte lyckas nå ett enande snart vill Sverige att det ska beslutas med majoritet.

Förhoppningen med mötet var att stats och regeringscheferna skulle komma framåt med förhandlingarna med flyktingfrågan och då särskilt om omfördelningen mellan EU-länderna. Stefan Löven, upplvede dessvärre inte att länderna antog någon någon annan position än den de tidigare haft. Löven uttryckte en önskan om enighet i frågan men att om en sådan inte är möjlig så får man rösta med majoritetsbeslut i rådet. Det skulle i sådana fall betyda att de länder som motsätter sig omfördelningen av flyktingar blir tvingade till att ta ansvar ändå.

De länder som motsätter sig omfördelningen är de så kallade Visegradländerna: Polen, Slovakien, Tjeckien och Ungern. Det är just omfördelningen av flyktingar som är den stora frågan. När vissa EU-länder blir särskilt ansträngda av stora flyktingströmmar måste övriga EU-länder ta ett viss ansvar genom att ta emot en andel flyktingar och således lätta ansträngningen för de andra länderna.

Donald Tusk, Europeiska rådets ordförande började mötet med förslaget att lämna frågan helt och hållet, vilket mottogs positivt av Visegradländerna. Nederländerna, Tyskland och Sverige var dock kritiska till det uttalandet då de har varit mycket drivande i just den här frågan. Stefan Löven ansåg att Schengensamarbetet skulle skärpas och att gränskontrollerna i det vanligtvis passfria området skulle bestå. På så vis skulle Visegradländerna pressas ännu mer då de är angelägna om att öppna upp gränserna igen.

"Alla måste ta ansvar. Gör vi inte det försvagas unionen och vi riskerar Schengensamarbetet." 

Detta kommer åter diskuteras på nästa toppmöte i mars.