State of the Union

Nu är det snart dags! EU- kommissionens ordförande, Jean Claude Juncker ska nästa vecka framföra sitt tal om tillståndet i unionen.

Onsdagen den 13:e september hålls det årliga "state of the Union" talet inför Europaparlamentet. 
Talet kommer att beröra det förändrade politiska och ekonomiska landskapet inom EU men också EU:s ansvar att säkerställa en säker, välmåendeoch inkluderande framtid i Europa.

2010 startades denna tradition genom Lissabonfördraget och det avtal som slöts mellan institutionerna, Europaparlamentet och EU- kommissionen. Det första talet om tillståndet i unionen hölls av den dåvarande ordföranden José Manuel Barosso 2010. 

Numer är det alltså årligen förekommande, varje september, att Kommissionens ordförande utvärderar det gångna året men också redogör målen och prioriteringarna för nästkommande år. Talet avslutas med en debatt i kammaren mellan ordförande och ledamöterna i Europaparlamentet. 

Inför detta års tal finns möjligheten för dig som medborgare att kommentera talet direkt via State of the Union- hemsidan. Följ länken nedan för att komma dit. EU-kommissionen kommer att gå igenom all frågor och kommentarer i relation till talet.

I samma länk kan du även se talet direkt den 13:e september.