Ungern och utfrågning om rule of law

I veckan hade EU:s ministerråd en utfrågning av Ungern på grund av kritiken mot deras bristande efterlevnad av rättsstatsprincipen (Rule of law). Något som Ungern uttalat upplevs som en häxjakt på landet från EU:s sida.

Ungerns justitieminister Judit Varga deltog på utfrågningen och har även i flertalet Tweets visat på sitt missnöje över artikel 7 förfarandet gentemot Ungern. Artikel 7 förfarandet kan innebära att en medlemsstat blir av med sin röst i ministerrådet på grund av att man brustit eller åsidosatt de gemensamma värderingarna. Bland annat har hon tweetat:

"The day of the hearing has come, where, once again, we are put on a pilloryfor rejecting mass immigration. However, the facts are on our side. We protect Hungary."

Inför utfrågningen har Ungerns regering även skapat ett 158 sidors långt dokument som svar på kritiken där det bland annat står:

" Den ungerska regeringen anser att EU-parlamentets resolution är politiskt motiverad, ensidig och objektivt felaktig i många aspekter och dess slutsatser därmed obefogade."

Vissa uttalanden har gjorts från det stängda mötet däribland att det fanns en oroande utveckling för de grundläggande värderingarna. Att det skulle varit en fråga om en "häxjakt" frånskjuter EU-minister Tytti Tuppurainen. Även EU-kommissionär Franz Timmermanz fanns med på mötet som menar att hans erfarenhet av de ungerska ministrarna varit trevlig vid möten men uppvisat något annat när de kommunicerat med media.

Än är processen med artikel 7 förfarandet inte klart. Rådet ska under den närmaste framtiden ta ställning till vad som händer härnäst och även Europaparlamentet ska höras. 

Reportrar utan gränser har granskat pressfriheten i världen och kunnat konstatera att Ungerngjort en ordentlig försämring  sedan 2010, då den nuvarande regeringen kom till makten.  så på nio år har Ungern fallit från en 23:e placering till en 87:e. Ett fall på 64 placeringar. Sverige hamnar på en tredje placering och Norge på första plasten som det land i världen med bäst pressfrihet. 

Mer om Reportrar utan gränsers rankning av världens länder gällande pressfrihet kan man hitta här