Sammanträdeshandlingar KS 31 mars 2017

Ärenden

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information från Polisen

4. Ekonomirapport

5. Aktuella uppgifter om flyktingmottagning

6. Finansiell riskrapport

7. Bokslut 2016 för kommunstyrelsen

8. Årsredovisning 2016 för Södertälje kommun

9. Stiftelsebokslut 2016

10. Årsrapport 2016 för Telge AB
Utbytessidor

11. Strategi för att möta behovet av studentbostäder

12. Framtid Järna

13. Detaljplan för Fasaden 5 m fl

14. Markanvisning Wij-området - intentionsavtal

15. Försäljning av mark inom kvarteret Skolbänken

16. Årlig uppräkning av taxa för tillsyn och tillstånd enligt LSO och LBE samt förändrad rutin

17. Ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning för medborgarförslag och medborgarfrågor

18. Redovisning av obesvarade motioner april 2017

19. Redovisning av obesvarade medborgarförslag april 2017

20. Stadsdirektören informerar

21. Anmälan av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens ordförande nr 5/2017
Stadsdirektören nr 25-35/2017

22. Överenskommelse Gästhamnen 

23. Svar på motion av Mats Siljebrand (L) med rubriken "Utveckla parkeringen i Centrum"

24. Svar på motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp med rubriken "Giftfri kommun"

25. Svar på motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp med rubriken "Mer pengar till biståndsändamål utan hög renhållningsavgift"

26. Svar på motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp med rubriken "Gör Södertälje kommun till en bättre fritidsbåtsstad"

27. Svar på motion av Tage Gripenstam (C) med rubriken "Centrumbyggnad i Hölö"

28. Svar på motion av Joakim Granberg (RP) med rubriken "Förläng sommarsäsongen för uteserveringarna"

29. Svar på motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp med rubriken "Näringslivs- och landsbygdsutveckling för en hållbar kommun för både stad, tätort och landsbygd"