Årsrapport enskilt avlopp

Årsrapport för avloppsanläggningar för fler än 25 personer ska vara inskickade senast den 31 mars efterföljande år. 

Det här ska årsrapporten innehålla information om:

  • vem som är ansvarig och kontaktuppgifter till hen
  • utförd kontroll
  • eventuella driftstörningar
  • vidtagna och planerade åtgärder

I årsrapporten ska också ingå protokoll från service samt resultat från provtagningar som gjorts under året. För information om provtagning se rubriken Provtagning på ett enskilt avlopp.

Miljökontoret granskar årsrapporten och återkopplar till den som är ansvarig för avloppsanläggningen.