Klagomål enskilt avlopp

Om du misstänker att en enskild avloppsanläggning orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön kan du skicka in ett klagomål till miljökontoret. Det innebär alltså att om du tycker att en avloppsanläggning verkar vara felskött eller ha brister kan du anmäla det till oss.

Gör så här:

  1. Kontakta miljökontoret antingen per telefon eller e-post, eller fyll i Blankett för klagomål om miljö- och hälsoskydd
  2. Om det som står i klagomålet är orsak till att ägaren till avloppsanläggningen måste ändra något hanteras ärendet som tillsyn och miljökontoret kräver då att ägaren ska åtgärda anläggningen.
  3. Om våra undersökningar visar att anläggningen är väl skött och att det som står i klagomålet inte gör det nödvändigt för ägaren att ändra något avslutas ärendet.
  4. Lämnade du kontaktuppgifter får du nu återkoppling.
  5. Om klagomålet blev ett tillsynsärende måste anläggningsägaren betala en tillsynsavgift för handläggningen enligt gällande taxa för tillsyn. Vid brott mot vissa bestämmelser kan resultatet bli att anläggningsägaren måste betala böter i form av en sanktionsavgift.