Tillsyn av enskilt avlopp

Katt tittar på ett enskilt avlopp i en trädgård.

Det är kommunerna som har tillsynsansvar för avloppsanläggningar. Det betyder att vi på miljökontoret kan komma ut och inspektera din avloppsanläggning med vissa mellanrum.

Miljökontoret i Södertälje går igenom alla enskilda avloppsanläggningar i kommunen som en del i arbetet med att minska utsläppen från bristfälliga avlopp. Tillsynen sker i dagsläget utifrån vattnets avrinningsområden i kommunen.

Syftet är att motverka övergödning, algblomningar, förorenade vattentäkter och andra miljöproblem, samt att öka möjligheterna för återföring av näringsämnen till odling.

Miljökontoret utför  kontinuerlig tillsyn av minireningsverk vart 5 år. För detta tas det ut en fast avgift som innefattar förberedande arbete, inspektion på plats med restid, kontakter med berörda, utformning av skrivelser och beslut m.m. Tiden för själva platsbesöket är alltså bara en mindre del av miljökontorets tillsynstid. 

Vi gör även tillsyn vid misstanke om att en avloppsanläggning fungerar dåligt, eller om det kommer in klagomål.