Välkommen till Viksbergskolan

Presentation från föräldramötet på Viksbergskolan den 16 maj 2024

Till dig som har ett barn som ska börja i förskoleklass på Viksbergskolan i höst.

Här finner du presentationen som visades på föräldrarmötet den 16 maj, Presentation