Våra skolor

Här hittar du information om Södertäljes samtliga grundskolor. All information på kommunens webb gäller de kommunala skolorna. Om du vill du söka till eller om du redan går på en friskola får du söka information om dem på deras respektive webbplatser.

Vill du jämföra olika skolor? Besök då Skolverkets webbplats Välja skola


Oxbacksskolan

KOMMUNAL Oxbacksskolan – en modern skola i en traditionell miljö där alla känner sig välkomna. Läs mer >


Pershagenskolan
Pershagenskolan

KOMMUNAL Pershagenskolan är en attraktiv skola som ligger i ett naturskönt område nära både skog och hav. Vi har cirka 500 elever och 60 skickliga medarbetare. Läs mer >


Ronnaskolan

KOMMUNAL Ronnaskolan är en F-9-skola med ca 750 elever, och är en av Sveriges mest spännande arbetsplatser. Våra elever är ambitiösa och intresserade och våra lärare skickliga, engagerade och hängivna. Läs mer >


Rosenborgsenheten

KOMMUNAL Rosenborgsenheten – Idrotts- och musikskolan i Södertälje. Rosenborgsenheten kan stoltsera med att hysa Södertäljes musikklasser och idrottsklasser. Läs mer >


Soldalaskolan

KOMMUNAL Soldalaskolan har idag ca 600 elever från förskoleklass till åk 9. Läs mer >


Södertälje friskola

FRISKOLA Södertälje friskola har språkprofil. Du märker det genom att vi har ökat ut undervisningstiden i svenska och engelska. Läs mer >


Skolan i Viksberg
Viksbergskolan

KOMMUNAL I augusti 2018 öppnade den nya grundskolan i Viksberg för elever i årskurs F–6. Skolans arbete präglas av rörelse och aktivitet samt har ett tydligt hållbarhetsperspektiv Läs mer >


Vittra Östertälje

FRISKOLA Hos oss på Vittra Östertälje går 446 elever från förskoleklass till årskurs 9. Vi arbetar aktivt med att våra elever ska känna att de får vara sig själva, att de trivs, att de är trygga och att de känner glädje och stolthet över sin förmåga att lära sig nya saker. Läs mer >


Wasaskolan

KOMMUNAL Wasaskolan är en modern, internationell F–9-skola i Södertälje med 600 elever. På skolan finns förutom de vanliga klasserna också Wasa international school (Wis).På Wasa international school finns årskurs 7–9 där den mesta undervisningen sker på engelska. På Wasaskolan finns även grundsärskoleklasser för årskurs 7–9. Läs mer >