Våra skolor

Här hittar du information om Södertäljes samtliga grundskolor. All information på kommunens webb gäller de kommunala skolorna. Om du vill du söka till eller om du redan går på en friskola får du söka information om dem på deras respektive webbplatser.

Vill du jämföra olika skolor? Besök då Skolverkets webbplats Välja skola


Soldalaskolan

KOMMUNAL Soldalaskolan har idag ca 600 elever från förskoleklass till åk 9. Läs mer >


Solvikskolan

FRISKOLA Solvikskolan är en 1-9 skola som arbetar enligt Waldorfkursplanen. Waldorfpedagogen arbetar ur en helhetssyn. Den ser barnen som tänkande, kännande och viljande människor i utveckling. Ur detta gestaltar den det pedagogiska arbetet i klassen. Läs mer >


Stålhamraskolan

KOMMUNAL Stålhamraskolan som ligger i stadsdelen Saltskog i Södertälje, är en F-6 skola, integrerad grundsärskola/träningsklasser årskurs 1-6 och finska klasser årskurs 1-6. Skolan har stora lokaler med egen idrottshall och nära belägen till Scania. Läs mer >


Södertälje friskola

FRISKOLA Södertälje friskola har språkprofil. Du märker det genom att vi har ökat ut undervisningstiden i svenska och engelska. Läs mer >


Tavestaskolan

KOMMUNAL Tavestaskolan är en F–5-skola med 380 elever och tillhörande fritidshem, samt klubbenverksamhet. På skolan arbetar 50 medarbetare som är organiserade i 4 arbetslag. Läs mer >


Vallaskolan Enhörna
Vallaskolan

KOMMUNAL Vallaskolan är en F-6 skola som ligger i Enhörna strax utanför Södertälje i ett naturskönt område. Skolan har fina lokaler och präglas av trygghet och kunskap. Läs mer >


Skolan i Viksberg
Viksbergskolan

KOMMUNAL I augusti 2018 öppnade den nya grundskolan i Viksberg för elever i årskurs F–6. Skolans arbete präglas av rörelse och aktivitet samt har ett tydligt hållbarhetsperspektiv Läs mer >


Vittra Östertälje

FRISKOLA Hos oss på Vittra Östertälje går 446 elever från förskoleklass till årskurs 9. Vi arbetar aktivt med att våra elever ska känna att de får vara sig själva, att de trivs, att de är trygga och att de känner glädje och stolthet över sin förmåga att lära sig nya saker. Läs mer >


Wasaskolan

KOMMUNAL Wasaskolan är en modern, internationell F–9-skola i Södertälje med 600 elever. På Wasaskolan finns även grundsärskoleklasser för årskurs 7–9. Läs mer >


Örjanskolan

FRISKOLA På Örjanskolan vill vi erbjuda en miljö som gör det möjligt för barnet att växa och utvecklas i takt med sina egna förmågor och förutsättningar. Vi tror att varje barn föds med en nyfikenhet på världen. Läs mer >