Blombackaskolan

Blombackaskolan

Blombackaskolan är en F-9-skola som ligger centralt med gångavstånd till centralstationen och alldeles intill Torekällberget.

På Blombackaskolan finns det cirka 600 elever, fördelat på två klasser per årskurs, och ungefär 70 medarbetare. Skolan är mångkulturell och olikheter berikar. Vi jobbar aktivt med struktur, tydlighet, nyfikenhet och att lektionstiden är helig.

Vi har en fantastisk skolgård som inbjuder till utevistelse och skolans alla byggnader ligger utspridda på skolgården.

Varmt välkommen till Blombackaskolan! 

 

Kontakt

Expedition

08-523 029 09
blombackaskolan@sodertalje.se

Olivia Kock
olivia.kock@sodertalje.se

Skolledning

Rektor

Eva Pettersson

08-523 028 65

eva.b.pettersson@sodertalje.se

Biträdande rektor årskurs F-3, fritidshem och fritidsklubb

Adisa Catic

08-523 044 19

adisa.catic@sodertalje.se

Biträdande rektor årskurs 4-5 och elevhälsa

Carina Ax

08-523 028 97

carina.ax@sodertalje.se

Administrativ chef

Petra Härnwall

08-523 015 78

petra.harnwall@sodertalje.se

Fritidshem

Förskoleklass och årskurs 1

08-523 044 70

Årskurs 2 - 3

08-523 043 16

Fritidsklubb

08-523 044 71

Elevhälsa

Skolkurator

Maggi Saaman

08-523 062 30

maggi.saaman@sodertalje.se

Skolsköterska

Pirjo Koski Daneli

08-523 015 71

Studie- och yrkesvägledare

Karam Aldeeb

08-523 062 41

karam.aldeeb@sodertalje.se

Vaktmästeri

Mikael Virtanen

08-523 049 40

mikael.virtanen@sodertalje.se

Agneta Gustavsson

08-523 018 28

agneta.gustavsson@sodertalje.se