Fritids

På fritids och klubben arbetar vi med Ärta – Ärlighet, respekt, trygghet och ansvar

Fritidshemmet är inne i en dynamisk och spännande utvecklingsperiod som genomsyras av en pedagogisk lärmiljö. Vi strävar efter att barn som kliver in till fritids varje dag möts av en inspirerande lärmiljö som man längtar till.

Tider: 6.30–18.00