Vår profil

Verksamhetsidé: Skolan mitt i verkligheten

Blombackaskolan är en F–9-skola med cirka 630 elever och skolan ligger centralt i Södertälje med bra kommunikationer hit. Vår verksamhetsidé är "Skolan mitt i verkligheten" där vi också bland annat arbetar entreprenöriellt och ämnesövergripande. Större delen av skolans klassrum är utrustade med smartboards. Vi är en skola med mycket internationella kontakter och satsar på flera olika moderna språk, bland annat arabiska och kinesiska. Vi värnar mycket om vårt skolbibliotek, där vi har en heltidsanställd bibliotekspedagog. Personalen på skolan har en bra sammanhållning och är mycket kunniga och engagerade.

 

  • Vi samarbetar med arbetslivet löpande under året och i olika typer av aktiviteter.
  • Vi har ett entreprenöriellt förhållningssätt som stimulerar elevernas kreativitet, nyfikenhet, självförtroende och entreprenöriella förmågor.
  • Vi arbetar med varierande lärmetoder och lärararenor för att öka elevernas motivation och drivkrafter.
  • Vi arbetar med digitala verktyg för att förbereda ungdomarna för framtidens samhälle.
  • Vi arbetar med en samskapande pedagogik för elevens delaktighet och ansvar.
  • Vi arbetar för att eleverna ska förstå syftet med undervisningen och få en formativ bedömning under inlärningens gång