Vår profil

Blombackaskolan: Vision och verksamhetsidé

F - 9 skola med utbildning av hög kvalitet

Vision

Blombackaskolan är en skola med hög kvalitet på lärande och undervisning. Ständig utveckling av skolan ger en skola med utpräglat elevcentrerad lärmiljö där alla på skolan tar ansvar för den likvärdiga utbildningen. Det råder ett lugn och ett fokus på skolan där varje elev känner att Blombackaskolan är rätt skola just för dem.

Verksamhetsidé

Blombackaskolan är en skola där mångkultur är en styrka och en självklar utgångspunkt för ett normkritiskt förhållningssätt. Vi har ett väl utbyggt digitalt arbete och ett inkluderande formativt förhållningssätt F - 9.