Brunnsängskolan

Brunnsängsskolan

Brunnsängskolan är en F-9-skola som ligger i stadsdelen Brunnsäng i Södertälje. Hos oss finns cirka 700 nyfikna elever och cirka 88 anställda.

Brunnsängskolan har idag tre klasser i varje årskurs, där lågstadiet och fritidshemmet finns på den nedersta våningen. På övervåningen ligger mellanstadiet och högstadiet. 

Skolan är modernt inredd med ljusa och öppna lokaler. Här finns utrymmen för naturvetenskapliga ämnen, musik, hem- och konsumentkunskap, bibliotek, slöjd, bild, fritidshem samt en enkel kafeteria. Skolgården är varierad, och det finns flera klätterställningar, idrottsplaner, studsmattor, gungor och annat som lockar till rörelse, samtidigt som elevernas motorik utvecklas.

Kontakt

Expedition

08-523 064 38

brunnsangskolan@sodertalje.se

 

Skolledning

Rektor

Malin Eriksson

08-523 044 02

malin.a.eriksson@sodertalje.se

 

Biträdande rektor årskurs F-3

Erja Luukkonen

08-523 013 92

erja.luukkonen@sodertalje.se

Biträdande rektor årskurs 7-9

Petronella Lundberg

08- 523 02 382

petronella.lundberg@sodertalje.se

Fritidshem

08-523 019 92

 

Fritidsklubb

08-523 043 94

 

Elevhälsa

Skolkurator

Mathilda Lundholm

08-523 014 55

mathilda.lundholm@sodertalje.se

 

Skolsköterska

Anna Segerhjelm

08-523 062 46

anna.segerhjelm@sodertalje.se

 

Vaktmästeri

08-523 053 96