Brunnsängsskolan

Brunnsängsskolan är en F–9-skola som ligger i stadsdelen Brunnsäng i Södertälje. Här finns utrymmen för naturvetenskapliga ämnen, musik, hem och kostkunskap, bibliotek, kafeteria, slöjd, bild och fritidshem.

Skolans entré leder in till ett öppet arbetstorg som inbjuder till möten och gemensamma aktiviteter. Skolan är modernt inredd med ljusa och öppna lokaler. Idag har vi verksamhet i angränsande lokaler för förskoleklassen, åk 2 samt åk 3. Dessa lokaler kommer att avvecklas till läsårsstart 2018.

Information inför skolavslutning

Onsdag den 13 juni är det skolavslutning på Brunnsängskolan. Vi kommer att ha en gemensam avslutningscermoni kl. 09:00 i amfiteatern ute på skolgården.

Kl. 08:00 samlas årskurs F-5 i sina klassrum och går gemensamt ut till amfiteatern med sina respektive klasslärare.

Årskurs 6-9 börjar dagen  med avslutningscermoni i amfiteatern och går sedan med sina respektive klasslärare/handledare till sina klassrum för avslut och betygsutdelning.

Matsedel för Brunnsängskolan