Brunnsängsskolan

KOMMUNAL Brunnsängskolan är en F–9-skola som ligger i stadsdelen Brunnsäng i Södertälje. Skolan är byggd efter Södertäljes skolmodell med öppna, flexibla planlösningar. Här finns också utrymmen för naturvetenskapliga ämnen, musik, hem och kostkunskap, bibliotek, kafeteria, slöjd, bild och fritidshem.

Skolan har ett tillagningskök med egen kock och personal. Maten serveras i tre matsalar.

Skolans entré leder in till ett öppet arbetstorg som inbjuder till möten och gemensamma aktiviteter.

Skolan är modernt inredd och har flexibla möbler som anpassas efter behov.

Skolan är byggd för 750 elever.

Vi har verksamhet i angränsande byggnader som Soläng för våra 6-åringar, Klöveräng för åk 1 och Sunnanäng för åk 2.

Totalt är vi cirka 975 elever på skolan i alla byggnader som tillhör skolan.