Fritids

Verksamheten på fritidshemmet bygger på varierande och strukturerade aktiviteter. "Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet."

Från och med höstterminen 2018 har vi alla elever under samma tak och all fritidsverksamhet i stora skolan.

Öppettider kl. 06:30-18:00

 

På Brunnsängskolans fritidshem har vi ett gemensamt mål, en "värdegrund."

Vi arbetar med

  • trygghet genom regler och rutiner. Vi ser varje individ.
  • glädje och positiv uppmärksamhet
  • social kompetens genom att samtala i grupp, genom att uppmuntras till att vara goda förebilder och genom konflikthantering
  • respekt genom att bland annat lära barnen att visa hänsyn till varandras olikheter.

Med ett gott samarbete mellan pedagoger, elever och föräldrar kan vi uppnå våra mål.


Fritids åk 1, Linnétorget tel. nr: 08-5230 38 74

Janet Barse

Per-Arne Björklund

Zeki Bel

Marie Yalcin

Silvia Rhawi

Jean-Pierre Maximurad

Lilian Osorio Ishak

 

Fritids åk 2, Klöveräng telnr: 08- 5230 19 92

Sandra Sedki

Noura Gerorgis

Eva Carlsson

Suzanne Lahti

 

Fritids åk 3, Sunnanäng telnr: 08-5230 31 95

Sonya Göz

Wasan Said

Isabel Maisashvili

Bosse Andersson

Umit Altunkaynak

 

Åk 4-6, Klubben telnr: 08 5230 43 94

Marlene Varli

Eyvilin Hanna

Arido Barse