Personal År F-3 och fritids

Verksamheten på fritidshemmet bygger på varierande och strukturerade aktiviteter. "Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet."

Hur ser det ut hos oss på Brunnsängskolan? Se vår powerpoint presentation här

På Brunnsängskolans fritidshem har vi ett gemensamt mål, en "värdegrund."

Vi arbetar med

  • trygghet genom regler och rutiner. Vi ser varje individ.
  • glädje och positiv uppmärksamhet
  • social kompetens genom att samtala i grupp, genom att uppmuntras till att vara goda förebilder och genom konflikthantering
  • respekt genom att bland annat lära barnen att visa hänsyn till varandras olikheter.

Med ett gott samarbete mellan pedagoger, elever och föräldrar kan vi uppnå våra mål.

Från och med höstterminen 2018 har vi alla elever under samma tak och all fritidsverksamhet i stora skolan.

 

Fritidshemmets öppettider är kl 06.30-18.00.

 

Gemensam öppning kl 06.30 i entréplanet  vid stora trappan

Telefonnummer 08-523 034 03 / 076-648 35 98

Umit Altunkaynak och personal från förskoleklasserna är ansvariga för öppningarna.

Umit Altunkaynak  umit.altunkaynak@sodertalje.se

 

Gemensam gemensam stängning Von Platentorget till vänster om stora trappan

Tel nr 08-523 038 74 / 076-648 03 28

Personalen på fritids ansvarar för stängningen.

 

Årskurs F-3 och fritidshemmen är från och med höstterminen 2018 indelade i tre spår enligt följande:

 

SPÅR A

Förskoleklass A - tel nr 08-523 032 74 / 076-648 03 35

Catarina Rasmusen Johansson catarina.rasmusen@sodertalje.se

Filiz Afram  filiz.afram@sodertalje.se

 

Klass 1a - tel nr 

Hiba Nahab  hiba.nahab@sodertalje.se

Klass 2a - tel nr 08-523 028 46 / 076-648 03 52

Anita Hermiz  anita.hermiz@sodertalje.se

Klass 3a - tel nr 08-523 031 43 / 076-648 03 30

Indira Stevanovic  indira.stevanovic@sodertalje.se 

 

Fritids - tel nr 08-523 038 74 / 076-648 03 28

Per Arne Björklund  arne.bjorklundper@sodertalje.se

Mari Yalcin  meryam.yalcin@sodertalje.se

Najah Rohem  najah.rohem@sodertalje.se

Maria Keriakes  maria.keriakes@sodertalje.se

Sanaa Younes  sanaa.younes@sodertalje.se

 

SPÅR B

Förskoleklassen Skaparna - tel nr 08-523 014 62 / 076-724 53 72

Nürsel Gürsac  nursel.gursac@sodertalje.se

Eva Tasel  eva.tasel@sodertalje.se

 

Klass 1b - tel nr 

Khatoun Baghdo  khatoun.baghdo@sodertalje.se

Klass 2b - tel nr 08-523 012 09 / 076-724 54 20

Gunilla Persson gunilla.a.persson@sodertalje.se

Klass 3b - tel nr 08-523 023 62 / 076-648 03 60

Christina Aben  christina.aben@sodertalje.se

 

Fritids - tel nr 08-523 019 92 / 076-648 03 25

Janet Bashe  janet.bashe@sodertalje.se

Maria Orfanopoulou  maria.orfanopoulou@sodertalje.se

Zeki Bel  zeki.bel@sodertalje.se

Gabriel Cöklu  gabriel.coklu@sodertalje.se

Revan Eisa  revan.eisa@sodertalje.se

Sondus Kalid  sondus.kalid@sodertalje.se

 

SPÅR C

Förskoleklassen Forskarna - tel nr 08-523 031 76 / 076-648 03 37

Ingela Johnsson  ingela.johnsson@sodertalje.se

Viktoria Albert   viktoria.albert@sodertalje.se

Mary Hanna   mary.hanna@sodertalje.se

 

Klass 1c - tel nr 08-523 012 22 / 076-724 44 46

Ferial Ekelli  ferial.ekelli@sodertalje.se

Klass 2c - tel nr 08-523 038 64 / 076-648 03 55

Annika Hoffman   annika.hoffman@sodertalje.se

Klass 3c - tel nr 08-523 071 42 / 076-724 53 90

Marietta Bergstrand Karlsson  marietta.bergstrand-karlsson@sodertalje.se

Gabriel Cakir   gabriel.cakir@sodertalje.se

 

Fritids - tel nr 08-523 031 95 / 076-648 03 43

Sonya Göz  sonya.goz@sodertalje.se

Wasan Said  wasan.said@sodertalje.se

Isabel Maisashvili  isabel.maisashvili@sodertalje.se

Jean-Pierre Maximurad  jean-pierre.maximurad@sodertalje.se

Marijan Krikour  marijan.krikour@sodertalje.se

Ali Al-Harbi  ali.al-harbi@sodertalje.se