Fritids

Verksamheten på fritidshemmet bygger på varierande och strukturerade aktiviteter. "Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet."

Fram till och med skolstarten är det öppning och stängning för fritidsbarnen på Soläng. Därefter är det på stora skolan.

Måndagen den 14 augusti är fritids stängt för planeringsdag.

På Brunnsängskolans fritidshem har vi ett gemensamt mål, en "värdegrund."

Vi arbetar med

  • trygghet genom regler och rutiner. Vi ser varje individ.
  • glädje och positiv uppmärksamhet
  • social kompetens genom att samtala i grupp, genom att uppmuntras till att vara goda förebilder och genom konflikthantering
  • respekt genom att bland annat lära barnen att visa hänsyn till varandras olikheter.

Med ett gott samarbete mellan pedagoger, elever och föräldrar kan vi uppnå våra mål.


Fritids åk 1, Klöveräng telnr: 08-5230 19 92

Aleria Sebastian Bashe

Maria Hanna

Sandra Sedki

Marie Yalcin

Noura Georgis

Eva Carlsson

 

Fritids åk 2, Sunnanäng telnr: 08-5230 31 95

Sonya Göz

Wasan Said

Isabel Maisashvili

Bosse Andersson

 

Fritids åk 3, Linnétorget telnr: 08- 5230 38 74

Janet Bashe

Jenny Larsson

Per-Arne Björklund

Zeki Bell

 

Åk 4-6, Klubben telnr: 08 5230 43 94

Marlene Varli

Suzanne Lahti

Arido Barse

 

Öppettider kl. 06:30-18:00

Morgonomsorg:

Åk F-1 sker på Soläng

Åk 2-3 i Stora skolan