F-3 och Fritids

Verksamheten på fritidshemmet bygger på varierande och strukturerade aktiviteter. "Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet."

 

På Brunnsängskolans fritidshem har vi ett gemensamt mål, en "värdegrund."

Vi arbetar med

  • trygghet genom regler och rutiner. Vi ser varje individ.
  • glädje och positiv uppmärksamhet
  • social kompetens genom att samtala i grupp, genom att uppmuntras till att vara goda förebilder och genom konflikthantering
  • respekt genom att bland annat lära barnen att visa hänsyn till varandras olikheter.

Med ett gott samarbete mellan pedagoger, elever och föräldrar kan vi uppnå våra mål.

 

Från och med höstterminen 2018 har vi alla elever under samma tak och all fritidsverksamhet i stora skolan.

 

Fritidshemmets öppettider är kl 06.30-18.00.

 

Gemensam öppning kl 06.30 i entréplanet  vid stora trappan

Telefonnummer 08-523 034 03 / 076-648 35 98

Umit Altunkaynak och personal från förskoleklasserna är ansvariga för öppningarna.

Umit Altunkaynak  umit.altunkaynak@sodertalje.se

 

Gemensam gemensam stängning Von Platentorget till vänster om stora trappan

Tel nr 08-523 038 74 / 076-648 03 28

Personalen på fritids ansvarar för stängningen.

 

Årskurs F-3 och fritidshemmen är från och med höstterminen 2018 indelade i tre spår enligt följande:

 

SPÅR A

Förskoleklassen Äventyrarna - tel nr 08-523 032 74 / 076-648 03 35

Lina Jarjes  adel.jarjes@sodertalje.se

Hiba Nahab  hiba.nahab@sodertalje.se

Klass 1a - tel nr 08-523 031 43 / 076-648 03 30

Tina Gustafsson  tina.gustafsson2@sodertalje.se

Mena Abdelmaseh  mena.abdelmaseh@sodertalje.se

Klass 2a - tel nr 08-523 062 83 / 076-648 03 68

Mirey Melkemichel  mirey.melkemichel@sodertalje.se

Linda Youssef  linda.youssef@sodertalje.se

Klass 3a - tel nr 08-523 028 46 / 076-648 03 52

Anita Hermiz   anita.hermiz@sodertalje.se

Erika Lindblom  erika.lindblom@sodertalje.se

Fritids - tel nr 08-523 038 74 / 076-648 03 28

Per Arne Björklund  arne.bjorklundper@sodertalje.se

Jenny Larsson  jenny.larsson@sodertalje.se

Mari Yalcin  meryam.yalcin@sodertalje.se

Ellinor Jansson Lande  ellinor.jansson-lande@sodertalje.se

 

SPÅR B

Förskoleklassen Skaparna - tel nr 08-523 014 62 / 076-724 53 72

Nürsel Gürsac  nursel.gursac@sodertalje.se

Eva Tasel  eva.tasel@sodertalje.se

Klass 1b - tel nr 08-523 023 62 / 076-648 03 60

Carina Persson  carina.persson@sodertalje.se

Catharina Rasmusen Johansson  catarina.rasmussen@sodertalje.se

Klass 2b - tel nr 08-523 036 00 / 076-648 03 53

Anne Siili   anne.siili@sodertalje.se

Chamiran Gabi Kalou  chamiran.kalou@sodertalje.se

Klass 3b - tel nr 08-523 012 09 / 076-724 54 20

Elisabet Ross  elisabet.ross@sodertalje.se

Gunilla Persson  gunilla.a.persson@sodertalje.se

Fritids - tel nr 08-523 019 92 / 076-648 03 25

Noura Georgis  noura.georgis@sodertalje.se

Suzanne Bredin Lahti  susanne.bredin-lahti@sodertalje.se

Janet Bashe  janet.bashe@sodertalje.se

Maria Orfanopoulou  maria.orfanopoulou@sodertalje.se

Zeki Bel  zeki.bel@sodertalje.se

 

SPÅR C

Förskoleklassen Forskarna - tel nr 08-523 031 76 / 076-648 03 37

Ingela Johnsson  ingela.johnsson@sodertalje.se

Nora Bashir  nora.bashir@sodertalje.se

Klass 1c - tel nr 08-523 071 42 / 076-724 53 90

Marietta Bergstrand Karlsson  marietta.bergstrand-karlsson@sodertalje.se

Ferial Ekelli  ferial.ekelli@sodertalje.se

Klass 2c - tel nr 08-523 012 22 / 076-724 44 46

Irene Engman  irene.engman@sodertalje.se

Hind Habib  hind.habib@sodertalje.se

Klass 3c - tel nr 08-523 038 64 / 076-648 03 55

Annika Hoffman  annika.hoffman@sodertalje.se

Khatoun Baghdo  khatoun.baghdo@sodertalje.se

Fritids - tel nr 08-523 031 95 / 076-648 03 43

Sonya Göz  sonya.goz@sodertalje.se

Wasan Said  wasan.said@sodertalje.se

Isabel Maisashvili  isabel.maisashvili@sodertalje.se

Jean-Pierre Maximurad  jean-pierre.maximurad@sodertalje.se