Läsårstider Brunnsängsskolan

Information inför skolstart torsdagen den 17 augusti

Skolan börjar 9.00 med en kortare samling i respektive klassrum. Därefter går vi ut på skolgården för gemensam uppstart av nya terminen. Eleverna är med sina respektive klasslärare/mentorer hela dagen. Alla elever slutar skolan kl. 13:30.

Lunch serveras på skolan och fritids är öppet som vanligt.

Vi hälsar er välkomna till ett nytt läsår!

OBS! Fritids har planeringsdag och är stängt måndagen den 14 augusti.