Personal

Kontaktuppgifter för personal på Brunnsängsskolan:

Expedition

Rektor
Christer Svensson 
christer.svensson@sodertalje.se
08-523 014 73
076-648 03 48

Bitr rektor 7-9
Lena Youssef
lena.youssef@sodertalje.se
08-523 014 52
076-724 32 27

Bitr rektor 4-6 och fritids
Aleksandro Kapor
aleksandro.kapor@sodertalje.se
08-523 044 02
076-697 25 67

Bitr rektor F-3
Erja Luukkonen
erja.luukkonen@sodertalje.se
08-523 013 92
076-724 42 33

Expeditionen/Skoladministratör
Ingalill Nilsson
inga-lill.nilsson@sodertalje.se
08-523 064 38
076-648 03 49

Elevhälsa

Skolsköterska F-5
Anna Segerhjelm
anna.segerhjelm@sodertalje.se
08-523 062 46
076-648 03 75

Skolsköterska 6-9
Carola Andersson
carola.b.andersson@sodertalje.se
08-523 014 78
076-648 03 39

Skolkurator
Sumar Kolli
sumar.kolli@sodertalje.se
08-523 014 55
076-724 42 63

Socialpedagog
Julia Atthem
julia.atthem@sodertalje.se
08-523 019 13
076-648 11 12

Specialpedagog F-3
Marielle Fornvik
marielle.fornvik@sodertalje.se
08-523 014 10
076-724 53 79

Specialpedagog 4-6
Lise-Lotte Nyman
lise-lotte.nyman@sodertalje.se
08-523 045 12
076-697 58 51

Speciallärare 7-9
Kristina Önder
kristina.onder@sodertalje.se
08-523 062 78
076-648 03 66

SYV, Studie- och yrkesvägledare
Ana Ristic
ana-julijana.ristic@sodertalje.se
08-523 024 31
076-648 03 46

Vaktmästeri och IT

Vaktmästare
Mattias Mårtensson
mattias.martensson@sodertalje.se
08-523 031 96
076-648 03 44

IT-ansvarig
Murat Koyuncu
murat.koyuncu@sodertalje.se
08-523 061 87
076-648 03 51