Personal Expedition och Elevhälsa

Kontaktuppgifter för personal på Brunnsängsskolan:

Expedition

Rektor/Semester
Christer Svensson 
christer.svensson@sodertalje.se

TF rektor  / Ansvarig för år 4-6, samt fritidshemmen och fritidsklubben 
Malin Eriksson
malin.a.eriksson@sodertalje.se
08-523 044 02
076-697 25 67

Seniorrektor

Anders Ydebrink

anders.ydebrink@sodertalje.se

08-523 033 49

Bitr rektor / Ansvarig för år F-3
Erja Luukkonen
erja.luukkonen@sodertalje.se
08-523 013 92
076-724 42 33

Expeditionen/Skoladministratör
Ingalill Nilsson
inga-lill.nilsson@sodertalje.se
08-523 064 38
076-648 03 49

Elevhälsa

Skolsköterska F-4
Anna Segerhjelm
anna.segerhjelm@sodertalje.se
08-523 062 46
076-648 03 75

Skolsköterska 5-9
Carola Andersson
carola.b.andersson@sodertalje.se
08-523 014 78

Skolkurator
Mathilda Lundholm
mathilda.lundholm@sodertalje.se
08-523 014 55
076-724 42 63

Socialpedagog F-6
Julia Atthem
julia.atthem@sodertalje.se
08-523 019 13
076-648 11 12

Socialpedagog 7-9
Christian Figaro
christian.figaro@sodertalje.se
08-523 071 40
076-724 53 84

Specialpedagog F-3
Marielle Fornvik
marielle.fornvik@sodertalje.se
08-523 014 10
076-724 53 79

Specialpedagog 4-6
Lise-Lotte Nyman
lise-lotte.nyman@sodertalje.se
08-523 045 12
076-697 58 51

Speciallärare 7-9
Kristina Önder
kristina.onder@sodertalje.se
08-523 062 78
076-648 03 66

SYV, Studie- och yrkesvägledare

Mikaela Brännström

mikaela.brannstrom@sodertalje.se

08-523 024 31

076-648 03 46

Vaktmästeri och IT

Vaktmästare
Mattias Mårtensson
mattias.martensson@sodertalje.se
08-523 031 96
076-648 03 44

IT-ansvarig
Murat Koyuncu
murat.koyuncu@sodertalje.se
08-523 061 87
076-648 03 51