Vår profil

Verksamhetsidé: ”Skolan där du blir sedd”.

På Brunnsängskolan blir varje elev sedd och respektfullt bemött utifrån sina egna unika förutsättningar. Mötet mellan olika individer berikar till utveckling. Genom samtal skapas en positiv förväntan och nyfikenhet för alla människors olikheter och individens förutsättningar.

Undervisningen organiseras i ett tvålärarskap, så långt det är möjligt och präglas av att eleverna har möjlighet till kommunikation med sin lärare. I mötet mellan lärare och elev ges förutsättningar till ett djupgående lärande samtal.

Ett lärande som bygger på framåtsyftande kunskapsutveckling vilket leder till en ökad delaktighet för eleverna.

Samverkan mellan hem och skola skapar ett viktigt helhetsperspektiv.

På Brunnsängskolan ges du som person möjlighet till utveckling av dina egna förmågor och tro på dig själv i samverkan med andra.