Eneskolan

Eneskolan är en F–9-skola i Järna.

Att öka högre måluppfyllelse och konstruera mer kognitivt utmanande uppgifter med syfte att minska skillnaderna mellan pojkar och flickor.

Att stärka kvalitén i undervisningen med en självklar medvetenhet i hur och varför vi använder digitala verktyg samt fortsätta utveckla arbetet med anpassningar på gruppnivå för att möta våra elevers olika behov.

Eneskolan är en arbetsplats med ett engagerat och kompetent kollegium som samarbetar, och är kreativa med elevernas bästa i fokus.

Fakta om Eneskolan

Eneskolan är en F–9-skola med 537 elever.
Skolledningen består av en rektor och en biträdande rektor.
I verksamheten finns 1x skolsköterska, 1x kurator,1x studie- och yrkesvägledare.
Av lärarna är 91 % legitimerad personal.
Speciallärare och pedagoger är 4 stycken.
Det finns fem arbetslag på skolan. F-5 åk 6, åk 7, åk 8, åk 9.
Varje arbetslag ansvarar för cirka 100 elever och ca 8-10 lärare ingår i varje lag.
Det finns en fritidshemsavdelning på Eneskolan.
62 personer arbetar i verksamheten.

Information om Vklass

Här hittar du information om Vklass

Läs här

och här

 

 

Dagens skolmat på Eneskolan