Eneskolan

Eneskolan är en F–9-skola i Järna med cirka 510 elever.

Eneskolan är en arbetsplats med ett engagerat och kompetent kollegium som samarbetar och är kreativa, med elevernas bästa i fokus. Skolledningen består av en rektor och en biträdande rektor. I verksamheten finns en skolsköterska, en kurator och en studie- och yrkesvägledare. Av lärarna är 91 procent legitimerad personal. Det finns fyra speciallärare och -pedagoger.

Det finns fem arbetslag på skolan; årskurs F-5, årskurs 6, årskurs 7, årskurs 8 och årskurs 9. Varje arbetslag ansvarar för cirka 100 elever och det är cirka åtta till tio lärare i varje arbetslag. Det finns även en fritidshemsavdelning på Eneskolan. Cirka 80 personer arbetar i verksamheten. 

Vår målsättning

  • Att nå högre måluppfyllelse och konstruera mer kognitivt utmanande uppgifter, med syfte att minska skillnaderna mellan pojkar och flickor.
  • Att stärka kvaliteten i undervisningen med en självklar medvetenhet i hur och varför vi använder digitala verktyg.
  • Fortsätta utveckla arbetet med anpassningar på gruppnivå för att möta våra elevers olika behov. 

lp_logga in.jpg

Kontakt

Expedition

08-523 040 94

eneskolan@sodertalje.se

 

Skolledning

Rektor

Ida Brånn

08-523 061 18

ida.brann@sodertalje.se

 

Biträdande rektor

Jessica Nordvall

08-523 062 95

jessica.nordval@sodertalje.se

 

Biträdande rektor

Maria Elv

08 5230 2617

maria.elv@sodertalje.se

Fritidshem

08-523 033 66

 

Elevhälsa

Skolkurator

Eva Lindqvist

08-523 033 45

eva.lindqvist@sodertalje.se

 

Skolsköterska

Camila Kapor

08-523 033 58

camila.kapor@sodertalje.se

 

Studie- och yrkesvägledare

Tomas Berg

08-523 033 48

tomas.berg@sodertalje.se