Eneskolan

Eneskolan är en F–9-skola i Järna.

Fakta om Eneskolan

Eneskolan är en F–9-skola med 526 elever.

Skolledningen består av en rektor och två biträdande rektorer.

I verksamheten finns 1x skolsköterska, 1x kurator,1x studie- och yrkesvägledare.

Av lärarna är 91% legitimerad personal.

Speciallärare och pedagoger är 5 stycken.

Det finns fyra arbetslag på skolan. F-6, åk7, åk8, åk9.

Varje arbetslag ansvarar för cirka 100 elever och ca 8-10 lärare ingår i varje lag.

Det finns en fritidshemsavdelning på Eneskolan.

Dagens skolmat på Eneskolan