Eneskolan

Eneskolan är en F–9-skola i Järna.

Skolan systematiska kvalitetsarbete under läsåret 19/20 kommer fokusera på ökad elevdelaktighet för att stärka elevernas inställning till skolarbetet och öka studiemotivationen.

Att öka högre måluppfyllelse och konstruera mer kognitivt utmanande uppgifter med syfte att minska skillnaderna mellan pojkar och flickor.

Att stärka kvalitén i undervisningen med en självklar medvetenhet i hur och varför vi använder digitala verktyg samt fortsätta utveckla arbetet med anpassningar på gruppnivå för att möta våra elevers olika behov.

Eneskolan är en arbetsplats med ett engagerat och kompetent kollegium som samarbetar, och är kreativa med elevernas bästa i fokus.

Fakta om Eneskolan

  • Eneskolan är en F–9-skola med 520 elever.
  • Skolledningen består av en rektor och två biträdande rektorer.
  • I verksamheten finns 1x skolsköterska, 1x kurator,1x studie- och yrkesvägledare.
  • Av lärarna är 94 % legitimerad personal.
  • Speciallärare och pedagoger är 5 stycken.
  • Det finns fyra arbetslag på skolan. F-6, åk 7, åk 8, åk 9.
  • Varje arbetslag ansvarar för cirka 100 elever och ca 8-10 lärare ingår i varje lag.
  • Det finns en fritidshemsavdelning på Eneskolan.
  • 65 personer arbetar i verksamheten.

Information om Vklass

Här hittar du information om Vklass

Läs här

och här